Warsztaty plastyczne z Astrą w Kamieniu Pomorskim

Kamieniu Pomorskim odbyły się warsztaty plastyczne z Astrą dla nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych. Warsztaty zwiększyły kwalifikacje pedagogiczne uczestniczek oraz rozwinęły artystyczne pasje. W trakcie spotkania omawiane były różnego rodzaju materiały plastyczne: farby, kleje, kredki, tusze, plastelina, glina, itp. Na warsztatach uczestniczki wykonały następujące prace plastyczne:
1) Wykorzystanie techniki „mokre w mokrym”, dzięki której powstały różnego rodzaju symbole wielkanocne.
2) Wyklejanie za pomocą plasteliny koszyczka wielkanocnego i ozdabianie go według własnego pomysłu.
3) Wykonanie za pomocą modeliny kwiatu róży.
4) Wykorzystanie gliny samoutwardzalnej oraz koronek do powstania wielkanocnych pisanek.
Wiedza zdobyta podczas warsztatów na pewno przyczyni się do wniesienia wkładu w rozwój kreatywności i wyobraźni artystycznej u dzieci. Uczestniczki warsztatów – Renata Klimowicz, Bożena Zajączkowska, Katarzyna Kołakowska, Agata Lelo i Anita Chudy otrzymały certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz drobny upominek.

Bożena Zajączkowska
Agata Lelo

,,Czyste powietrze wokół nas”- program przedszkolnej edukacji antytytoniowej w ,,Duszkach”

 

SAM_4894     Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest troska o zdrowie dzieci.  Wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności, kształtowanie odpowiednich postaw i nawyków prozdrowotnych jest podstawą działań edukacyjnych dotyczących obszaru wychowania zdrowotnego, które zmierzają  do ukształtowania poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie Czytaj dalej ,,Czyste powietrze wokół nas”- program przedszkolnej edukacji antytytoniowej w ,,Duszkach”