PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
Renata Klimowicz – dyrektor
Beata Arczyńska- nauczyciel
Agata Lelo- Stogowska- nauczyciel
Izabela Łyjak – nauczyciel
Katarzyna Kołakowska- nauczyciel
Grażyna Redźko- nauczyciel
Magdalena Sowa – nauczyciel
Agnieszka Szulc- nauczyciel
Anna Franczak- nauczyciel
Anita Chudy- nauczyciel
Anna Bojzan – nauczyciel języka angielskiego
Agnieszka Bodzęta – intendentka
Karolina Skotni- woźna oddziałowa
Magdalena Podolska – woźna oddziałowa
Magdalena Jankowska – woźna oddziałowa
Andżelika Ratajska- woźna oddziałowa
Kamila Szatanik- woźna oddziałowa
Agata Karolak- pomoc nauczyciela
Joanna Gronowska- kucharka
Krystyna Mazurek – pomoc kuchenna
Aleksandra Włodarczyk- pomoc kuchenna
Justyna Smoter – pomoc kuchenna
Sławomir Bodzęta- konserwator
s. Kornelia Musolf – nauczyciel religii