W bibliotece – grupa I – Smerfy

Ważnym aspektem działalności przedszkola jest jego eksponowanie w środowisku lokalnym. Jednym z elementów wpływających na ocenę jakości pracy placówki jest współpraca z instytucjami funkcjonującymi w środowisku lokalnym.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym opiera się na działaniach, które jednoznacznie przyczyniają się do rozwoju kompetencji społecznych dzieci, wdrażają do współdziałania oraz przygotowują do pełnienia roli aktywnego i odpowiedzialnego obywatela.
Stałym elementem działań wychowawczo-dydaktycznych realizowanych w przedszkolu jest edukacja czytelnicza.
Partnerem przedszkola wspierającym rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci w wieku przedszkolnym jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Elżbiety Zakrzewskiej w Dziwnowie. Podstawową formą realizacji powyższego zadania jest rozbudzanie zainteresowań ukierunkowanych na obcowanie z książkami, co odbywa się poprzez udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez pracowników biblioteki i korzystanie z księgozbioru bibliotecznego.
Dnia 28 kwietnia 2022 roku grupa I – „Smerfy” z wychowawczynią Katarzyną Kołakowską przy współpracy Kamili Szatanik – w ramach realizacji kręgu tematycznego „Kraina bajek i baśni”, uczestniczyła w spotkaniu w bibliotece, które poprowadziła starszy bibliotekarz Iwona Bzdyra.
Celem zajęć edukacyjnych było zapoznanie z biblioteką jako miejscem wypożyczania książek, związaną z tym koniecznością zapisania się i otrzymania karty czytelnika oraz zapoznanie z pracą bibliotekarza. Pogadanka dotyczyła również książek – ich znaczenia
w życiu człowieka oraz dbałości o książki przez przestrzeganie zasad korzystania z nich. Zabawa ruchowa „Jedzie pociąg z daleka” poprzedziła obecność w dziale dziecięcym. Prezentacja katalogów bibliotecznych oraz księgozbioru dziecięcego była dodatkowym
elementem wzbogacającym biblioteczne doświadczenia dzieci.
Kolejną atrakcją było przedstawienie baśni pt. „Brzydkie kaczątko” z wykorzystaniem kamishibai – papierowego teatru, nazywanego również teatrem obrazkowym lub teatrem narracji. Historia przedstawiona za sprawą przenośnego teatru, przy pomocy którego
ilustrowane opowiadanie było przedstawiane w formie papierowych „slajdów”, które kolejno przekładano, po tym jak narrator odczytał tekst – stała się elementem wzbogacającym teatralne doświadczenia dzieci.
Dopełnieniem działań edukacyjnych było wypożyczenie książki pt. „Baśnie polskie” poprzedzone zabawą ruchową w rzędach „Podaj książkę”.
Wspólne zdjęcie było miłym akcentem kończącym spotkanie w bibliotece.

Katarzyna Kołakowska