Światowy Dzień Książki

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” – Wisława Szymborska

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to coroczne międzynarodowe święto na cześć książek i czytelnictwa obchodzone 23 kwietnia. Święto zostało ustanowione w 1995 roku przez UNESCO w celu promowania czytelnictwa, ochrony praw autorskich oraz zachęcania społeczeństwa do częstszych wizyt w bibliotekach i księgarniach.
Do obchodów wydarzenia, poprzez zorganizowanie uroczystości we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Dziwnowie, włączyło się również Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie.
Podejmowane, podczas spotkania wszystkich grup przedszkolnych, działania edukacyjne, mające na celu promowanie czytelnictwa, rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci, wyzwalanie aktywności ukierunkowanej na obcowanie z książką, kształtowanie intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła informacji, tworzenie okazji do zaprezentowania znajomości literatury dziecięcej przez dzieci poprzez rozwiązywanie zagadek literackich i układanie historyjek obrazkowych, utrwalenie wiedzy na temat zasad dotyczących korzystania z książek i ich poszanowania, doskonalenie umiejętności klasyfikowania książek ze względu na ich przeznaczenie, poprzedziła prezentacja multimedialna na podstawie wiersza Tadeusza Kubiaka pt. „Ja jestem książka”.
Elementami wiążącymi powyższe działania były zabawy muzyczno-ruchowe integrujące społeczność przedszkolną.
Obchody były również okazją do zaprezentowania efektów współpracy z rodzicami poprzez przygotowanie inscenizacji wierszy: „Rzepka” autorstwa Juliana Tuwima i „Mrówka” autorstwa Jana Brzechwy. Wcielenie się w poszczególne role, zaangażowanie w
przygotowanie strojów oraz popis zdolności wokalnych podczas prezentacji utworu pt. „Piosenka o książeczce” przy akompaniamencie gitary było ogromnym wyzwaniem.
Emocje, wrażenia i doznania estetyczne towarzyszyły zarówno samym artystom, jak i odbiorcom tego przedsięwzięcia.
P. Bartosz Pawłowski, p. Natalia Malinowska, p. Mirosław Chorążyczewski, p. Anna Antoniewska, p. Krzysztof Sławny, p. Marcin Dudka, p. Magdalena Adamarek, p. Magdalena Zielińska, p. Joanna Dudka, p. Anna Aleksandrowska-Lefik, p. Edyta Tyburek, p. Jolanta Fabijańska-Sławny, to rodzice, którym dziękujemy za piękne chwile zabawy w teatr, za obecność – bo najlepszy prezent, który można komuś (dziecku) dać…to czas

Odgrywanie roli scenicznej było również udziałem dyrektor Renaty Klimowicz i nauczycielek; Bożeny Zajączkowskiej i Anny Franczak.
Prezentacja fragmentu wiersza Renaty Czajęckiej pt. „Wiersz o czytaniu” przez inicjatorów przedstawienia:

„Czytaj, by być pewnym siebie,
Czytaj, by być w siódmym niebie,
Czytaj, żeby więcej wiedzieć,
Czytaj, żeby jaśniej myśleć,
Czytaj, żeby poznać świat,
Czytaj, nieważne ile masz lat”

poprzedziła przekazanie nagród w postaci książek i wręczenie niespodzianek przez przedstawiciela Miejskiej Biblioteki Publicznej, p. Iwonę Bzdyrę, podziękowania skierowane do p. Bożeny Szudarek, do p. Małgorzaty Szczepaniak-Zawadzkiej i do p. Krzysztofa
Sławnego – za przygotowanie dekoracji, do przedstawiciela Miejskiej Biblioteki Publicznej – za współorganizację wydarzenia, do Rady Rodziców i dyrektor przedszkola za ufundowanie nagród na konkurs plastyczny, do p. Weroniki Kozickiej, p. Anny Aleksandrowskiej-Lefik, p. Natalii Malinowskiej, p. Radosława Trochy, p. Szymona Waligóry, państwa Jolanty Fabiańskiej-Sławny i Krzysztofa Sławnego – za wsparcie inicjatywy poprzez zasponsorowanie nagród.
Ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym „Dobro i piękno w literaturze dziecięcej” przez jego organizatorów: Bożenę Zajączkowską, Katarzynę Kołakowską, Annę Franczak, połączone z wręczeniem nagród laureatom z poszczególnych grup wiekowych i wspólne zdjęcia były miłym akcentem kończącym spotkanie.

Organizatorzy wydarzenia:
Bożena Zajączkowska
Katarzyna Kołakowska
Grażyna Redźko