Powitanie Wiosny

Marzanno, Marzanno, Ty zimowa panno! Ciebie pożegnamy, wiosnę powitamy!

Dnia 21 marca 2022 roku dzieci z Publicznego Przedszkola „Promyk Słońca” w Dziwnowie wzięły udział w tradycyjnym obrzędzie pożegnania zimy i powitania wiosny.

O godzinie 10:15 przedszkolaki wraz z paniami zgromadziły się na podwórku przedszkolnym i w barwnym korowodzie, z kolorową Marzanną na czele wyruszyły ulicami miasta w kierunku Ośrodka Sportów Wodnych, gdzie dzięki uprzejmości pana Zbigniewa Jeszki symbolicznie wyprawiły Marzannę za morze. Gdy już po zimie nie zostało ani śladu wszyscy gromkimi okrzykami
powitali wiosnę.
Przemarsz z Marzanną poprzedzony był wiosennymi zabawami w salach przedszkolnych.
Dzieci z grupy V „Misie” obejrzały film edukacyjny „Marzanna”, poznały zwiastuny wiosny rozwiązując zagadki, zaśpiewały piosenkę „Idzie wiosna” wyrecytowały wiersz „Dzieci witają wiosnę” oraz bawiły się do piosenki „Bocian i żaby”.
W grupie I i II, „Smerfy” oraz „Duszki” dzieci obejrzały film edukacyjny „Olek i wiosna”, szukały w swoich salach oznak wiosny, wysłuchały listu od Pani Wiosny, a także uczestniczyły w zabawach muzyczno-ruchowych „Bocian i żaby” oraz „Wiosenny berek”. Dzieci z grupy I „Smerfy” zaśpiewały piosenkę „Wiosna wesoła”, natomiast „Duszki” piosenkę „Lecą ptaki”.
Dzieci z grupy III „Gumisie” w ramach obchodów pierwszego dnia wiosny obejrzały film edukacyjny „Ola i wiosna”, rozwiązywały wiosenne zagadki, zaśpiewały piosenkę „Promyk Słońca”, bawiły się z wiosennymi kartami ruchowymi oraz pokolorowały wspólną kolorowankę XXL. Na zakończenie otrzymały medale i dyplomy.
W grupie IV „Tygryski” dzieci witały wiosnę metodą Porannego Kręgu, opartego na przyrodzie i jej zjawiskach, żywiołach, porach roku, zmieniających się barwach i smaku. Na początek przedszkolaki przypomniały sobie pory roku oraz ustaliły aktualną pogodę. W dalszej kolejności wysłuchały listu od Pani Wiosny, która w sali rozmieściła koperty z zadaniami do wykonania dla dzieci. Przedszkolaki badały zapach i smak cytryny, dowiedziały się dlaczego dżdżownica jest pomocnikiem ogrodnika, poszukiwały dżdżownic w pojemnikach z ziemią
ogrodową, tworzyły wiatr dmuchając na zielone kartki, a także bawiły się deszczem do muzyki „Meksykański walc”. Na koniec wiosna zleciła dzieciom obserwację otaczającej przyrody zapraszając je do Wiosennej gry terenowej.

Po powrocie z Ośrodka Sportów Wodnych w Dziwnowie na dzieci z grupy IV czekała niespodzianka, prezent od Pani Wiosny w postaci bratków, które zostały posadzone w donicach ozdabiając przedszkolne okna. Sadzenie kwiatów
poprzedziła rozmowa na temat potrzeb roślin. Pani Wiosna obiecała zaglądać do naszych przedszkolaków.
Dzieci z grypy II i IV w ramach współpracy z rodzicami , dzięki uprzejmości Państwa Anny i Kamila Tumaszów, świętowanie zakończyły wiosenną pizzą.
Celem obchodów pierwszego dnia wiosny było kultywowanie tradycji związanych
z powitaniem wiosny oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody. Podczas świętowania wszystkim towarzyszył radosny nastrój, który utrzymywał się przez cały dzień.

Z pozdrowieniami
Bożena Zajączkowska i Anna Franczak