Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w ,, Smerfach”

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka to święto obchodzone corocznie 20 września, ustanowione z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 13 września 2013 roku dla popularyzacji wychowania przedszkolnego i wzrostu znaczenia w świadomości społecznej.

Celem obchodów Dnia Przedszkolaka jest przede wszystkim propagowanie nowoczesnego wychowania przedszkolnego, dostarczenie dzieciom kolejnych okazji do świętowania i wesołej zabawy oraz czerpania radości z bycia przedszkolakiem. Dzień Przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca” obchodziły również dzieci z grupy I – „Smefry”. Wydarzenie to było wspaniałą okazją do stworzenia poczucia wspólnoty w grupie. Doniosłość tego dnia podkreśliło zaangażowanie rodziców w przygotowanie niespodzianek dla dzieci. Oprawa estetyczna w postaci balonów dodała odświętnego charakteru, co sprawiło, że dzieci w tym dniu poczuły się wyjątkowo. Ważność tego dnia podkreśliły również gadżety w postaci biletów wstępu, upoważniających do udziału we wspólnym świętowaniu. Zabawy taneczne z wykorzystaniem muzyki disco z dziecięcego repertuaru stały się okazją do rozwijania ekspresji ruchowej i zdolności odtwórczych prezentowanych przez dzieci przy piosenkach z prostymi układami tanecznymi. Zabawa w poszukiwanie skarbu stała się źródłem radości poprzez dostarczenie pozytywnych emocji związanych z dążeniem do osiągnięcia celu. Była również okazją, która umożliwiła rozwijanie gotowości do działania oraz nabywanie umiejętności odczytywania poleceń przedstawionych na tajemniczej mapie za pomocą symboli. Kolejną atrakcją było mini-kino i prezentowane podczas seansu bajki, których oglądanie zapewniły wręczone i skasowane bilety wstępu do kina. Dopełnieniem działań związanych z tym uroczystym wydarzeniem było rozdzielenie i wręczenie skarbu, oraz pamiątkowych dyplomów. Organizowanie Dnia Przedszkolaka jest okazją do kształtowania u dzieci przynależności społecznej do grupy, jaką jest rodzina przedszkolna. Przygotowanie niespodzianek dających możliwość obserwowania dziecięcych zachowań w sytuacjach sprawiających przyjemność i wywołujących spontaniczną radość oraz stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie, które wpływają na rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, są nieodłącznym elementem procesu wychowawczo-dydaktycznego w przedszkolu. Dziękujemy Rodzicom dzieci z grupy I „Smerfy” za zaangażowanie w przygotowanie niespodzianek z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka.

 Opracowała: Katarzyna Kołakowska

Dodaj komentarz