,,Gumisie” na wycieczkach

Dnia 19 września 2023 r. odbyła się wycieczka do Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie,

której uczestnikami były dzieci z grupy III – „Gumisie” z p. dyrektor Renatą Klimowicz, z nauczycielką Katarzyną Kołakowską przy współpracy Kamili Szatanik.      Tematem zajęć z cyklu „Przedszkolaki-Przyrodziaki”, które poprowadził p. Marcin Kostrzyński, polski autor książek powiązanych z naturą i zwierzętami oraz obserwator przyrody były „Leśne plotki”. Elementami spotkania były ciekawostki na temat zwierząt ilustrowane filmami autorstwa prowadzącego i spacer po plaży, na który przedszkolaki udały się w poszukiwaniu m.in. tropów wilka i dzika.

     Działania podejmowane przez organizatorów, ukierunkowane na wykorzystywanie przyrody jako czynnika sprzyjającego rozwojowi oraz edukacji wpisują się w realizację zadania, jakim jest tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości
i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

     Dnia 22 września br. odbyła się kolejna wycieczka – do Parku Miniatur i Kolejek w Dziwnowie, zorganizowana w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka. Dzieci miały możliwość skorzystania z atrakcji – zwiedzania parku pod profesjonalną opieką
p. Przewodnika – oglądania miniaturowych latarni i kolejek oraz przejażdżki ciuchcią. Dopełnieniem była degustacja lodów oraz skorzystanie z formy rozrywki, jaką jest zabawa na kolorowym dmuchańcu.

     Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka to święto podkreślające wagę wychowania przedszkolnego w rozwoju i edukacji dzieci. Celem wydarzenia jest przede wszystkim propagowanie nowoczesnego wychowania przedszkolnego, dostarczenie dzieciom kolejnych okazji do świętowania, wesołej zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem oraz integracja i współdziałanie wielu środowisk, osób oraz instytucji mających wpływ na wizerunek oraz jakość funkcjonowania przedszkoli.

Wspólne zabawy, które są stałym elementem działań wychowawczo-dydaktycznych, w Dniu Przedszkolaka nabierają szczególnego znaczenia. Sprzyjają stworzeniu poczucia wspólnoty w grupie i czerpania radości ze wspólnego świętowania.

 

Opracowała; Katarzyna Kołakowska