Dzień Pracownika Służby Zdrowia

Współdziałanie z różnymi instytucjami i kreowanie wspólnie z nimi sytuacji prowadzących do poznania wartości i norm społecznych oraz kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej jest jednym z zadań przedszkola.

Działania, na których opiera się współpraca ze środowiskiem lokalnym wdrażają do współdziałania oraz przygotowują do pełnienia roli aktywnego i odpowiedzialnego obywatela.
Stałym elementem działań edukacyjnych w przedszkolu jest wzbogacanie wiadomości na temat pracy i roli społecznej ludzi pełniących ważne funkcje społeczne.
Partnerem funkcjonującym w środowisku lokalnym, z którym Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” utrzymuje bezpośredni kontakt jest Ośrodek Zdrowia w Dziwnowie. Współpraca z instytucją w konkretny sposób rzutuje na proces wychowawczo-dydaktyczny
w przedszkolu. Możliwość zapoznania się z pracą służby zdrowia stwarza okazję do budzenia świadomości na temat znaczenia pracy przedstawicieli służby zdrowia i pogłębienia wiedzy na temat ich zawodu.
Ważność działań wszelkich instytucji społecznych podkreśla się zawsze. Szczególną okazją jest obchodzony 7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia, który jest jednocześnie Dniem Pracownika Służby Zdrowia.
Dnia 7 kwietnia 2022 roku dzieci z grupy I – „Smerfy” z wychowawczynią Katarzyną Kołakowską przy współpracy Kamili Szatanik i dzieci z grupy IV – „Tygryski” z wychowawczynią Bożeną Zajączkowską przy współpracy Karoliny Skotni i Jolanty Chudy
udały się z wizytą do Apteki „Bursztynowej” i Ośrodka Zdrowia w Dziwnowie w celu złożenia życzeń i wręczenia upominków przygotowanych przez dzieci w imieniu wszystkich wychowanków i pracowników Publicznego Przedszkola „Promyk Słońca” w Dziwnowie.
Miłym akcentem wydarzenia były pamiątkowe zdjęcia i słodkości, które od przedstawicieli poszczególnych instytucji otrzymały dzieci.

Katarzyna Kołakowska
Bożena Zajączkowska