Dzień Dziecka – wycieczka


„Nie zapominaj, że ziemia zachwyca się bosymi stopami, a wiatry intensywnie pragną bawić się włosami.” Khalil Gibran

Dnia 31 maja 2022 r. w ramach obchodów Dnia Dziecka w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca” w Dziwnowie zorganizowano wycieczkę rekreacyjno-przyrodniczą do Szkółki Roślin Ozdobnych w Gąbinie, której uczestnikami były dzieci z grupy I –
„Smerfy” i z grupy II – „Duszki” z nauczycielkami: Katarzyną Kołakowską i Beatą Arczyńską przy współpracy Kamili Szatanik, Magdaleny Jankowskiej i chętnych rodziców.
Celem wizyty było korzystanie z atrakcji znajdujących się w Parku Edukacji i Rekreacji „Mandragora” powstałego na terenie szkółki. Był to m.in. Celtycki Horoskop Drzew, Rekonstrukcja Kurhanu i Półziemianki z Epoki Brązu, Tajemnicze Uroczysko, Rekonstrukcja
Miejsca Słowiańskiego Kultu, Piramida Energetyczna, Naturalna Motylarnia i Dom(ek) dla Owadów. Poznanie powyższych obiektów, będących źródłem wrażeń wizualnych, poprzedziło spotkanie z Mandragorą – rośliną przedstawioną za pomocą kukły oraz pobyt w
Chacie Czarownicy i rozmowa z rosnącym w niej Starym Drzewem.
Kolejnym elementem wizyty były działania ukierunkowane na zapoznanie się z właściwościami czuciowymi tworów przyrody poprzez podążanie ścieżką zmysłów – miejsca do terapii i edukacji na łonie natury. Podjęcie powyższej aktywności było inspiracją
do wskazania sposobu na prowadzenie aktywnego trybu życia i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Dodatkowo – ścieżka sensoryczna, w której przejście dzieci bardzo się zaangażowały – jest atrakcją, która wpływa na rozwijanie motoryki dużej, rozwijanie zmysłu równowagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej, stymulowanie receptorów znajdujących się w stopach, odczuwanie wrażeń dotykowych, rozwijanie wyobraźni dotykowej, odkrywanie
świata poprzez zmysł dotyku, stymulowanie układu proprioceptywnego i dodatkowo wpływa na doskonalenie umiejętności współdziałania z innymi.
Urozmaiceniem podczas wizyty w szkółce był udział w Warsztatach (dzielnego) Małego Ogrodnika. Dzieci pod kierunkiem instruktora podjęły się prac ogrodniczych związanych z indywidualnym nasadzeniem krzewów bukszpanu, które stały się dla nich pamiątką
z wycieczki.
Kolejną niespodzianką był poczęstunek zorganizowany przy ognisku, a dodatkową przyjemnością, z której korzystały dzieci był plac zabaw.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się.
Do działań wspomagających ten rozwój zalicza się również te odnoszące się do kontaktów dziecka ze środowiskiem naturalnym.
Zadaniem przedszkola jest m.in. tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko rzeczywistości, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do danego środowiska, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
Tworzeniu sytuacji edukacyjnych sprzyja wykorzystywanie zróżnicowanych form pracy w działalności wychowawczo-dydaktycznej przedszkola. Jedną z form działań edukacyjnych
są wycieczki, które pozwalają na kształtowanie właściwych postaw dziecka wobec wytworów działalności człowieka, sztuki czy przyrody.
Umożliwiają tym samym bezpośrednie przeżywanie i obcowanie z wybranym obiektem – w przypadku pobytu w Parku Edukacji i Rekreacji „Mandragora” – z naturą, ogrodem, przyrodą.

Katarzyna Kołakowska