Dokumenty

Dokumenty do pobrania:

Rekrutacja na rok szkolny 2021-2022:

Zgoda na pomiar temperatury

DEKLARACJA RODZICÓW DOTYCZĄCA GODZIN POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU – 2020-2021

Oświadczenie o stanie zdrowia (1)

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI

Ramowy rozkład dnia

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

Kryteria sukcesu

Statut Przedszkola

 Procedury:
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
Procedura podawania leków
Procedura postępowania w sytuacji kryzysowej
 Regulaminy:
Regulamin przedszkola
Regulamin organizowania wycieczek przedszkolnych
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Rady Rodziców

Artykuły:

Asertywnośc i empatia a wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym

Wpływ postaw wychowawczych na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
Edukacja bezpieczeństwa

Zdrowe żywienie

Metody aktywizujące w pracy nauczyciela

Ruch, a prawidłowy rozwój fizyczne dziecka

Zabawy i gry rozwijające sprawność ruchową dziecka w wieku przedszkolnym

Oglądanie, dotykanie, obserwowanie, eksperymentowanie i doświadczanie źródłami wiedzy przyrodniczej dla dzieci w wieku przedszkolnym

Edukacja przyrodnicza i jej znaczenie dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Edukacja przyrodnicza

Istota edukacji teatralnej w wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym

Rola literatury i jej wpływ na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym