Dokumenty

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 3 do wniosku

Harmonogram rekrutacji

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola (4)

Kryteria rekrutacyjne

Załącznik nr 2 do wniosku

Załącznik nr 1 do wnioskudocx

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI

Ramowy rozkład dnia

KONCEPCJA PRACY 2018 2019

Kryteria sukcesu 2017 2018

Statut Przedszkola czerwiec 2018.

 

 

 

 Procedury:
Procedura bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu
Procedura podawania leków
Procedura postępowania w sytacji kryzysowej
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci
 Regulaminy:
Regulamin przedszkola
Regulamin organizowania wycieczek przedszkolnych
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Rady Rodziców

Artykuły:

Asertywnośc i empatia a wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym

Wpływ postaw wychowawczych na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
Edukacja bezpieczeństwa

Zdrowe żywienie

Metody aktywizujące w pracy nauczyciela

Ruch, a prawidłowy rozwój fizyczne dziecka

Zabawy i gry rozwijające sprawność ruchową dziecka w wieku przedszkolnym

Oglądanie, dotykanie, obserwowanie, eksperymentowanie i doświadczanie źródłami wiedzy przyrodniczej dla dzieci w wieku przedszkolnym

Edukacja przyrodnicza i jej znaczenie dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Edukacja przyrodnicza

Istota edukacji teatralnej w wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym

Rola literatury i jej wpływ na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym

 

 

Rekrutacja na rok szklony 2018/2019:

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

Harmonogram rekrutacji

Kryteria rekrutacji

Oświadczenie o wielodzietności rodziców

Oświadczenie rodzica o samotnym wychowaniu dziecka

Oświadczenie, że dziecko nie było wczesniej objęte edukacją przedszkolną

Oświadczenie, że rodzeństwo uczeszcza do przedszkola, szkoły podstawowej w Dziwnowie

Oświadzczenie rodzica o zatrudnieniu

Zarządzenie burmistrza rekrutacja 2018-2019