Dokumenty

Dokumenty do pobrania:

Rekrutacja na rok szkolny 2021-2022:

Komunikat Dyrektora Przedszkola z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Oświadczenie rodzica-opiekuna

Procedura bezpieczeństwa w przedszkolu w czasie pandemii 1 września 2020 r . (3)

Zgoda na pomiar temperatury

DEKLARACJA RODZICÓW DOTYCZĄCA GODZIN POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU – 2020-2021

Komunikat Dyrektora Przedszkola w sprawie organizacji dni adaptacyjnych

Oświadczenie o stanie zdrowia (1)

Procedura bezpieczeństwa w przedszkolu w czasie pandemii

Zarządzenie Dyrektora – Procedura bezpieczeństwa COVID-19

Załacznik nr 1-deklaracja uczęszczania

Zarządzenie dyrektora w sprawie czasowego zawieszenia zajęć

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021:

Harmonogram rekrutacji

Zarządzenie Burmistrza

Załącznik nr 1 do wnioskudocx

Załącznik nr 2 do wniosku

Załącznik nr 3 do wniosku

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI

Ramowy rozkład dnia

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

Kryteria sukcesu

Statut Przedszkola

 Procedury:
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
Procedura podawania leków
Procedura postępowania w sytuacji kryzysowej
 Regulaminy:
Regulamin przedszkola
Regulamin organizowania wycieczek przedszkolnych
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Rady Rodziców

Artykuły:

Asertywnośc i empatia a wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym

Wpływ postaw wychowawczych na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
Edukacja bezpieczeństwa

Zdrowe żywienie

Metody aktywizujące w pracy nauczyciela

Ruch, a prawidłowy rozwój fizyczne dziecka

Zabawy i gry rozwijające sprawność ruchową dziecka w wieku przedszkolnym

Oglądanie, dotykanie, obserwowanie, eksperymentowanie i doświadczanie źródłami wiedzy przyrodniczej dla dzieci w wieku przedszkolnym

Edukacja przyrodnicza i jej znaczenie dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Edukacja przyrodnicza

Istota edukacji teatralnej w wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym

Rola literatury i jej wpływ na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym