Protokół posiedzenia Komisji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Dzisiaj jestem przedszkolakiem, a w przyszłości będę…” z dnia 22.06.2020 r.

 

 

 

 

 

Protokół posiedzenia Komisji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Dzisiaj jestem przedszkolakiem, a w przyszłości będę…” z dnia 22.06.2020 r.

W posiedzeniu Komisji konkursowej udział wzięli:
• Przewodnicząca – dyrektor Renata Klimowicz,
• Członkowie:
o Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca” w Dziwnowie – Bożena Zajączkowska,
o Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca” w Dziwnowie – Agata Lelo – Stogowska,
o Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca” w Dziwnowie – Beata Arczyńska,
o Przewodnicząca Rady Rodziców w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca” w Dziwnowie – Anna Aleksandrowska – Lefik.
Celami konkursu było:
• zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami, by już od najmłodszych lat rozbudzały w sobie zainteresowania i pasje, w celu podejmowania świadomych decyzji edukacyjno – zawodowych w dorosłym życiu,
• rozwijanie inwencji twórczej i wrażliwości estetycznej dzieci poprzez zastosowanie różnych technik plastycznych,
• kształtowanie wyobraźni dotyczącej zainteresowań i planowania przyszłości zawodowej,
• wdrażanie do poszanowania pracy ludzi wykonujących różne zawody,
• popularyzacja wiedzy dzieci na tematy związane z różnymi zawodami i światem pracy,
• promowanie dzieci uzdolnionych plastycznie.

Na konkurs wpłynęło trzydzieści dziewięć prac plastycznych z 13 placówek oświatowych w kraju (grupa wiekowa 3- latki trzy prace, grupa wiekowa 4- latki cztery prace, grupa wiekowa 5- latki dziesięć prac, grupa wiekowa 6- latki dwadzieścia dwie prace).
Komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu pod przewodnictwem dyrektor Renaty Klimowicz, oceniając pracę uwzględniała następujące kryteria:
• zgodność pracy z tematem,
• oryginalność ujęcia tematu,
• estetyka wykonania pracy,
• inwencja twórcza, pomysłowość.
Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców, którzy wykonali najciekawsze prace.

Grupa wiekowa 3- latki:
• I miejsce: Liliana Lefik – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie
• II miejsce: Karol Arendt
• III miejsce: Antoni Woś – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie
Grupa wiekowa 4- latki:
• I miejsce: Jakub Micał – Przedszkole Publiczne w Pogwizdowie Nowym
• II miejsce: Daniel Parat – Przedszkole Publiczne w Pogwizdowie Nowym
• III miejsce: Viktoria Cież – Szkoła Podstawowa w Glisnem
• Wyróżnienia: Aleksandra Rączy – Przedszkole Publiczne w Pogwizdowie Nowym
Grupa wiekowa 5- latki:
• I miejsce: Antonina Grabowiec – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie
• II miejsce: Maria Saniuta – Przedszkole „Kolorowy Wiatraczek” w Rydzynie; Jan Wdowiak – Przedszkole Publiczne w Pogwizdowie Nowym
• III miejsce: Nikola Rybka – Przedszkole Publiczne w Pogwizdowie Nowym; Hanna Morąg – Przedszkole Publiczne w Pogwizdowie Nowym
• Wyróżnienia: Marcel Kołodziej – Przedszkole Samorządowe nr 5 w Kielcach; Szymon Dziemiela – Przedszkole Publiczne w Pogwizdowie Nowym; Yuliana Khvyliuk – Miejskie Przedszkole nr 74 w Katowicach
Grupa wiekowa 6- latki:
• I miejsce: Nikola Babiak – Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim; Bartosz Hałas – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie
• II miejsce: Piotr Pawłowski – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie; Miłosz Świerczek – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie; Mikołaj Gralewski – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie
• III miejsce: Natalis Lisak – Samorządowe Przedszkole w Przecławiu; Aurelia Ruszel – Przedszkole Miejskie nr 1 w Zamościu
• Wyróżnienia: Jakub Rusnarczyk – Przedszkole Publiczne w Pogwizdowie Nowym; Oskar Galczak – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie; Miłosz Korczak – Przedszkole Publiczne w Pogwizdowie Nowym; Aleksander Dublas – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie; Patryk Wikiera – Przedszkole Publiczne w Pogwizdowie Nowym; Piotr Lefik – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca”w Dziwnowie; Zofia Kwinta – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi; Zofia Plis – Przedszkole Publiczne w Pogwizdowie Nowym

Dziękujemy uczestnikom i opiekunom za udział w konkursie.
Komisja w składzie:
• Przewodnicząca – Renata Klimowicz
• Członkowie:
o Bożena Zajączkowska
o Agata Lelo – Stogowska
o Beata Arczyńska
o Anna Aleksandrowska – Lefik