Protokół posiedzenia Komisji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Wielcy Polacy”   dla dzieci 3 – 6- letnich z dnia 15 kwietnia 2019 roku  

 

W posiedzeniu Komisji konkursowej udział wzięli:

 • Przewodnicząca – dyrektor Renata Klimowicz,
 • Członkowie:
 • Przedstawiciele Rady Rodziców – Monika Strzałkowska, Renata Markowska,
 • Dziecko uczęszczające do Publicznego Przedszkola „Promyk Słońca”  w Dziwnowie – Antoni Katarzyński,
 • Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca” w Dziwnowie – Bożena Zajączkowska,
 • Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca” w Dziwnowie – Agata Lelo,
 • Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca” w Dziwnowie – Katarzyna Kołakowska.

Celami konkursu było:

 • Rozbudzanie zainteresowania historią Polski i osiągnięciami/zasługami Wielkich Polaków mających wpływ na rozwój życia w Polsce,
 • Budzenie szacunku dla Polski, Polaków i ich bohaterskich czynów,
 • Rozwijanie inwencji twórczej dzieci,
 • Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej,
 • Zapoznanie z postaciami sławnych Polaków oraz z dziedzinami, w których się wsławili,
 • Prezentacja zdolności plastycznych dzieci.

 

Na konkurs wpłynęło 35 prac plastycznych z 11 placówek oświatowych w kraju (grupa wiekowa 3- latki jedna praca, grupa wiekowa 4- latki sześć prac, grupa wiekowa 5- latki siedem prac, grupa wiekowa 6- latki dwadzieścia jeden prac).

Komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu pod przewodnictwem dyrektor Renaty Klimowicz, oceniając pracę uwzględniała następujące kryteria:

 • oryginalność ujęcia tematu,
 • zgodność pracy z tematem,
 • inwencję twórczą, pomysłowość,
 • estetykę wykonania pracy.

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców, którzy wykonali najciekawsze prace.

Grupa wiekowa 3- latki:

 • I miejsce: Tomasz Majewski – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie.

Grupa wiekowa 4- latki:

 • I miejsce: Urszula Kozicka – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca”            w Dziwnowie,
 • II miejsce: Kacper Chalcarz – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie,
 • III miejsce: Aurelia Mazurek – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie,
 • Wyróżnienia: Hanna Gorzejewska – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie, Mateusz Niedworok – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca”                           w Dziwnowie, Igor Zawadzki – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca”                           w Dziwnowie.

Grupa wiekowa 5- latki:

 • I miejsce: Filip Gierszewski – Ośrodek Kultury w Tucholi,
 • II miejsce: Marcel Wiechowski – Ośrodek Kultury w Tucholi,
 • III miejsce: Matylda Jakubowska – Przedszkole Publiczne nr 2 w Kamieniu Pomorskim,
 • Wyróżnienia: Antonina Kopczyńska – Przedszkole nr 31 w Bielsko – Białej, Piotr Pawłowski – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie, Julian Wojciechowski – Przedszkole Publiczne nr 2 w Kamieniu Pomorskim.

Grupa wiekowa 6- latki:

 • I miejsce: Kacper Strzałkowski – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie,
 • II miejsce: Kalina Teper – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie,
 • III miejsce: Lena Bednarczyk – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca”          w Dziwnowie,
 • Wyróżnienia: Zuzanna Grzywna – Przedszkole Miejskie nr 18 w Bytomiu, Jagoda Szmigiel – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie, Kalina Fontańska – Samorządowe Publiczne Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Poraju, Kaja Mazurek – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie, Lena Rola – Przedszkole Miejskie nr 2 w Łukowie.

Dziękujemy uczestnikom i opiekunom za udział w konkursie.

Komisja w składzie:

 • Przewodnicząca – Renata Klimowicz
 • Członkowie:
 • Monika Strzałkowska
 • Renata Markowska
 • Antoni Katarzyński
 • Katarzyna Kołakowska
 • Bożena Zajączkowska
 • Agata Lelo