Zakończenie roku szkolnego

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć,
o tym jak żyć, co robić, jak postępować,
nauczyłem się w przedszkolu”.
R.Fulguma

Dnia 23 czerwca br. w sali widowiskowej Publicznego Przedszkola „Promyk Słońca” w Dziwnowie, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022. Z tej okazji dzieci wraz ze swoimi wychowawczyniami przygotowały programy artystyczne, podczas
których miały możliwość pokazania swoich umiejętności zdobytych w przedszkolu.
Uroczystość podzielona była na dwie części. O godzinie 10:00 sala widowiskowa wypełniła się gośćmi dzieci z młodszych grup przedszkolnych. Pani dyrektor Renata Klimowicz przywitała bliskich dzieci z grupy V „Misie” oraz I „Smerfy”, dziękując rodzicom za
współprace wręczyła stosowne podziękowania. Dzieci z grupy I „Smerfy” pod kierunkiem pani Grażyny Redźko, przy współpracy pań Elżbiety Pankowskiej oraz Agaty Jurkowskiej zaśpiewały piosenkę
z układem ruchowym pt.: „Lato biega po łące”, piosenkę „To już lato” oraz zaprezentowały się w tańcu do piosenki „Hej chusteczko”. Za swoje występy dzieci otrzymały gromkie barwa.
W dalszej kolejności wystąpiły dzieci z grupy I „Smerfy” przygotowane przez panią
Katarzynę Kołakowską oraz panią Kamilę Szatanik. Dzieci wyrecytowały wiersz pt.: „Wakacyjne rady”, zaśpiewały piosenkę z układem tanecznym „Złap lato za rękę” oraz wykonały piosenkę
z instrumentacją „Lato na wakacjach”. W drugiej części uroczystości o godzinie 14:00 wystąpiły dzieci starsze „Duszki”, „Gumisie” oraz „Tygryski”. Uroczystość rozpoczęła się „Polonezem” W. Kilara z filmu „Pan Tadeusz”, w wykonaniu dzieci z grupy IV „Tygryski”.
Wyszło profesjonalnie i bardzo uroczyście, co potwierdziły łzy w oczach rodziców i gromkie brawa. Następnie w imieniu wszystkich pracowników przedszkola pani Anna Franczak oraz Bożena Zajączkowska powitały zaproszonych gości, oraz wszystkich przybyłych na uroczystość. Po powitaniu odśpiewano hymn przedszkola, po którym głos zabrała dyrektor Renata Klimowicz, która dziękowała rodzicom za szczególne zaangażowanie w całoroczna pracę przedszkola oraz wręczyła statuetki, anioły oraz dyplomy. Statuetki otrzymały panie Anna Balazs oraz Monika Suda-Bielecka. Podziękowania na ręce pani dyrektor złożyli
Sekretarz Urzędu Miejskiego pani Iwona Szulc, radni Gminy Dziwnów, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej pani Alina Cygal-Sobhi, przedstawiciele ZOiK-u, oraz pani katechetka w imieniu księdza Andrzeja Misia. Pani Monika Suda-Bielecka w imieniu wszystkich
rodziców ciepłymi słowami podziękowała za miłość, atmosferę oraz serce, które każdego dnia otrzymują dzieci w przedszkolu. Kolejnym ważnym punktem było złożenie ślubowania przez absolwentów, którzy przyrzekali m.in. głosić dobre imię naszego przedszkola, dobrze zachowywać się w szkole… jak najlepiej uczyć się”. Pani dyrektor wysłuchała podziękowań oraz otrzymała kwiaty od absolwentów.
Część artystyczną, w której dzieci zaprezentowały swoje umiejętności taneczne, wokalne oraz instrumentalne rozpoczęły występy taneczne prowadzone przez pana Tomasza Konurego, reprezentującego Dziwnowski Klub Tańca „Focus”. Dzieci zatańczyły Sambę oraz
taniec Disco. Następnie zaprezentowały się dzieci z grupy III „Gumisie” przygotowane przez panie Magdalenę Sowę oraz Anitę Chudy przy współpracy pań Magdaleny Podolskiej oraz
Andżeliki Ratajskiej. Przedszkolaki swój występ rozpoczęły instrumentacją do utworu Dimitria Szostakowicza „Jazz Suia.2”, następnie zaśpiewały wakacyjną piosenkę pt.: „Kocham lato”. Dzieci z grupy II „Duszki” pod kierunkiem pań Beaty Arczyńskiej oraz
Magdaleny Jankowskiej przedstawiły układ taneczny do piosenki „Mamma Maria” oraz piosenkę „Na plażę”. W dalszej części na scenie prezentowali się absolwenci naszego przedszkola. Dzieci wysłuchały wspomnieć wyrecytowanych przez panią Annę Franczak „Kiedy mieliście zaledwie trzy latka” na co odpowiedziały wierszem „Skończyły się figle…” oraz piosenką pożegnalną „Już czas”. Dzieci z grupy IV „Tygryski” pod kierunkiem pani Anny Franczak, Bożeny Zajączkowskiej, przy współpracy pani Jolanty Chudy oraz Karoliny
Skotni zaprezentowały również wakacyjną piosenkę pt.: „Plecak, torba i walizka” oraz instrumentację do utworu E. Straussa „Odjazd” opracowaną przez panią Małgorzatę Krzywdzik. Część artystyczną zakończyło wspólne odśpiewanie piosenki pt.: „Wiara w siebie”. Na zakończenie uroczystości pani dyrektor Renata Klimowicz wraz z panią sekretarz Iwoną Szulc wręczyły absolwentom dyplomy ukończenia przedszkola oraz pamiątkowe książki ufundowanie przez Radę Rodziców. Pani dyrektor kończąc uroczystość życzyła wielu
sukcesów oraz słonecznych i bezpiecznych wakacji.

Opracowały Anna Franczak i Bożena Zajączkowska