XV Turniej Zdrowia i Bezpieczeństwa Przedszkolaków

„Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, to jedno z podstawowych zadań przedszkola wynikających z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

Mając na uwadze wszystkie te aspekty dnia 30 marca 2023 roku w sali widowiskowej Publicznego Przedszkola „Promyk Słońca” w Dziwnowie odbył się „XV Turniej Wiedzy i Bezpieczeństwa Przedszkolaków” pod hasłem „Zdrowie i bezpieczeństwo – ważna sprawa, to wszystkich dzieci podstawowe prawa”.
Turniej był podsumowaniem programów i projektów profilaktycznych oraz edukacyjnych realizowanych w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023.
Były to m.in. programy realizowane we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kamieniu Pomorskim:

  • Przedszkolny Program Edukacji Antynikotynowej „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”
  • Przedszkolny Program Zdrowia Jamy Ustnej i Zapobiegania Próchnicy „ZDROWE ZĘBY MAMY – MARCHEWKĘ ZAJADAMY”.
  • Ogólnopolski Program Edukacyjny dla przedszkoli „SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE”, którego celem jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych oraz
  • Projekt Edukacyjny dla Przedszkoli i Szkół „Jak skutecznie i bezpiecznie korzystać z mediów cyfrowych” „FONOLANDIA”
  • Projekt „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 2022” – akcja zorganizowana przez UNICEF Polska w roku szkolnym 2022/2023.
    Gośćmi XV Turnieju Wiedzy i Bezpieczeństwa Przedszkolaków byli przedstawiciele lokalnego środowiska związanego ze zdrowiem i bezpieczeństwem: pani Agata Tarasiuk – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziwnowie, pani Justyna Latawiec – starszy pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziwnowie, pani Aleksandra Franczak – technik w dziale: Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia, pani Monika Kubińska – Instruktor Higieny na stanowisku Higiena Dzieci i Młodzieży, pan Dominik Hołdyński – przedstawiciel Brzegowej Stacji Ratowniczej w Dziwnowie, pan Bartłomiej Rapa –
    przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim, pan Szymon Waligóra – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kamieniu Pomorskim, pan Robert Cyburt – zastępca komendanta PSP w Kamieniu Pomorskim, pan Ryszard Ciślak – Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kamieniu Pomorskim oraz przedstawiciele Rady Rodziców, pani Sylwia Żarnowska, pani Natalia Malinowska oraz pani Agata Karolak. Goście wraz z dyrektor Publicznego Przedszkola „Promyk Słońca” w Dziwnowie panią Renatą Klimowicz zostali zaproszeni do pełnienia funkcji jury, służąc swą wiedzą i doświadczeniem.

Turniej rozpoczęła pani dyrektor Renata Klimowicz, następnie prowadzące przedstawiły zasady turnieju i zaprosiły do wspólnej zabawy. Przedszkolaki lubią rywalizację dlatego były bardzo podekscytowane i ze skupieniem rozwiązywały wszystkie powierzone im zadania. Dzieci miały okazję wykazać się wiedzą w różnych konkurencjach dostosowanych do ich wieku i możliwości. Przedszkolaki wykonywały zadania, rozwiązywały zagadki i quizy związane ze zrealizowanymi w przedszkolu programami profilaktycznymi, wspólnie z zaproszonymi gośćmi uczestniczyły w zabawach muzyczno-ruchowych. Nie zabrakło także zadania dla jury, polegającego na losowaniu przedmiotu ukrytego w worku i skojarzeniu go z odpowiednim prawem dziecka. Po tak trudnej konkurencji jury miało chwilę na relaks, ćwicząc jogę pod czujnym okiem pani Katarzyny Kołakowskiej.

Wszystkie grupy przedszkolne podeszły do rozgrywek bardzo profesjonalnie, a stres ie miał wpływu na prezentowane umiejętności. Walka okazała się wyrównana, wynikiem czego zabawa zakończyła się remisem i wszyscy wyszli z niej zwycięsko. Za wysiłek i zdrową rywalizację grupy przedszkolne otrzymały nagrody ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Dziwnowie.

Ważnym elementem tegorocznego Turnieju Zdrowia i Bezpieczeństwa Przedszkolaków było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego zorganizowanego przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych pod hasłem „Strażacy chronią lasy – lasy chronią klimat!

Jestem odpowiedzialny z natury, czuję klimat.” Wśród naszych przedszkolaków było 14 laureatów, którym nagrody rzeczowe wręczyli przedstawiciele straży pożarnej obecni na turnieju. Laureatom serdecznie gratulujemy.

Wspólne zdjęcie było miłym akcentem kończącym XV Turniej Zdrowia i Bezpieczeństwa Przedszkolaków.

Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo oraz kształtowanie „zdrowych nawyków” powinno odbywać sie od najwcześniejszych lat, gdyż tylko wówczas przyswojone przez dzieci wiadomości, umiejętności i nawyki będą miały najbardziej trwały charakter. W
kształtowaniu u dzieci zachowań sprzyjających zdrowiu ważną rolę odgrywa nie tylko nauczyciel, który występuje jako wzorzec zachowań, ale również środowisko przedszkolne wspierające działania prozdrowotne oraz specjaliści zajmujący się „zdrowiem” zapraszani do przedszkola.
Przystępując do zewnętrznych programów i projektów poszerzamy nasze działania w zakresie promocji zdrowia i bezpieczeństwa, co sprzyja podejmowaniu przez dzieci działań twórczych oraz osiąganiu praktycznych umiejętności w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Opracowały:
Bożena Zajączkowska i Anna Franczak