Wycieczka do Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie

„Teatr jest najważniejszą rzeczą na świecie, gdyż tam pokazuje się ludziom, jakimi mogliby być, jakimi pragnęliby być, choć nie mają na to odwagi, i jakimi są”
Tove Jansson

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się.
Do działań wspomagających ten rozwój zalicza się również te odnoszące się do uczestnictwa dziecka w kulturze. Zadaniem przedszkola jest m.in. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, plastyki, muzyki, tańca, śpiewu i teatru. 
Tworzeniu sytuacji edukacyjnych sprzyja wykorzystywanie zróżnicowanych form pracy w działalności wychowawczo-dydaktycznej przedszkola. Jedną z form działań edukacyjnych są wycieczki, które pozwalają na kształtowanie właściwych postaw dziecka wobec przyrody, wobec wytworów działalności człowieka oraz sztuki.
Umożliwiają tym samym bezpośrednie przeżywanie i obcowanie z wybranym obiektem.
Bezpośredniego kontaktu z kulturą, podczas pobytu w Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szczecinie doświadczyły dzieci z Publicznego Przedszkola „Promyk Słońca” w Dziwnowie.
Dnia 10 maja 2023 r. zorganizowano wyjazd, którego uczestnikami były dzieci z grupy I – „Smerfy” i z grupy II – „Duszki” z nauczycielkami: Grażyną Redźko i Katarzyną Kołakowską przy współpracy Andżeliki Ratajskiej i Kamili Szatanik oraz rodzica p. Agaty Karolak.
Celem wizyty w teatrze był udział w sztuce „Tygrysek i kapitan Morgan” – w sztuce, w której „marzenia o morskich podróżach i niezwykłych przygodach czasem się spełniają”.
„Czy wydarzenia, w których uczestniczył główny bohater – młody i dość naiwny Tygrysek sprawiły, że dojrzał i poznał smak takich słów, jak odpowiedzialność, uczciwość, przyjaźń?
I jak zakończyła się wyprawa Tygryska?”.
Przedszkolaki miały okazję przekonać się o tym, oglądając spektakl przedstawiający historię o „małym, odważnym i marzącym o wspaniałych przygodach Tygrysku, który wyruszył w świat wraz z piracką załogą kapitana Morgana i na którego czekały wielkie wyzwania, pirackie obowiązki, a nawet… żyrafy i banany!” – widowisko zrealizowane w konwencji teatru lalkowego z elementami żywego planu charakteryzujące się pomysłowością scenograficznej konstrukcji, ciekawą animacją ładnie skomponowanych lalek oraz wciągającą aranżacją licznych piosenek.
Wizyta w teatrze i udział w spektaklu to jeden z aspektów budujących wrażliwość dziecka umożliwiający rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez różne formy teatralne. To możliwość kontaktu z kulturą, a tym samym, realizacja zadania jakim jest
zaspokajanie potrzeb estetycznych dzieci oraz stymulowanie rozwoju tych potrzeb drogą edukacji kulturalnej.
Uczestniczenie w przedstawieniach wpływa dodatkowo na kształtowanie właściwych zachowań podczas przebywania w miejscach użyteczności publicznej.
Wycieczka kształtująca kompetencje kulturalne to również możliwość tworzenia sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Katarzyna Kołakowska