Turniej matematyczny

„Czysta matematyka
to poezja logicznego myślenia„
A.Einstein

Dzieci w wieku przedszkolnym poszukują sytuacji i przeżyć, które umożliwiają im odkrywanie świata i poczucia własnej tożsamości. Takie właśnie doświadczenia mogły zdobyć na Turnieju Wiedzy Matematycznej „Matematyka na polanie”, który odbył się w naszym przedszkolu dnia 20 czerwca 2022 roku. Turniej podzielony był na dwa etapy, dla dzieci 3-4 letnich oraz dla dzieci 5-6 letnich. Turniej rozpoczęła pani dyrektor Renata Klimowicz, która po przywitaniu wszystkich uczestników przypomniała zasady bezpiecznego
wypoczynku. Następnie panie Anna Franczak wraz z Bożeną Zajączkowską przedstawiły zasady obowiązujące podczas turnieju. Dzieci z grup I „Smerfy” i V „Misie” zostały zaproszone do zabaw w środowisku morskim oraz wiejskim. Pierwszą konkurencją była gra
„Kto pierwszy dotrze do mety” i odkryje do jakiego środowiska przyrodniczego można pojechać na wakacje. Kolejne zabawy to „Na plaży”, „Zwierzęta wiejskie”, „Chodzenie pod dyktando”, „Ułożenie historyjek obrazkowych”, zabawy dydaktyczne „Gdzie jest muszelka”,
„Pory roku” oraz „W sadzie”. Znalazło się także zadanie dla wychowawców grup dotyczące mądrości zawartych w przysłowiach. Na koniec pierwszego etapu turnieju dzieci zostały nagrodzone słodkim upominkiem ufundowanym przez dyrektor przedszkola. W drugim etapie udział wzięły dzieci z grup II „Duszki”, III „Gumisie” i IV „Tygryski”. Dzieci rywalizowały ze sobą rozwiązując poszczególne zadania dydaktyczne min. „Kto pierwszy dotrze do mety”, „Jaki to miesiąc”, „Korale babci”, „Podróż pociągiem”, „Znam monety, nazywam je”, „Podróż kosztuje” oraz układały historyjki obrazkowe. Nie zabrakło również zadań dla wychowawców poszczególnych grup. Na zakończenie dzieci otrzymały słodkie upominki oraz odznaki
z napisem „Mistrz łamigłówek matematycznych”.
Dzieci biorące udział w turnieju miały możliwość sprawdzenia swoich umiejętności matematycznych, poszerzyły kompetencje w zakresie rytmicznej organizacji czasu, doskonaliły świadome poruszanie się w przestrzeni, miały możliwość rozwijania zdolności do wysiłku intelektualnego w sytuacjach pełnych napięć i rywalizacji, kształtowały umiejętność liczenia a także podporządkowały się regułom obowiązującym w trakcie trwania turnieju.
Wykonywane zadania miały na celu kształcenie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku intelektualnego, a także wdrażanie do znoszenia porażki z nadzieją, że można ponownie coś wykonać lepiej i osiągnąć sukces. „Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki” – pamiętając o tej zasadzie otwierajmy dzieciom drzwi do nauki.
Opracowały Bożena Zajączkowska i Anna Franczak