#szkołapamieta

  W ramach akcji #szkolapamięta” dzieci z Publicznego Przedszkola „Promyk Słońca ” w Dziwnowie zapaliły symboliczne znicze przy Pomniku Rybaka i Pomniku Greków oraz były na Cmentarzu Komunalnym odwiedzić groby byłych pracowników naszego przedszkola

„Szkoła pamięta” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Odbywa się w okresie, w którym wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

Opracowały : Anita Chudy, Izabela Łyjak