Światowy Dzień Mórz

„Światowy Dzień Mórz po raz pierwszy obchodzony był 17 marca 1948 roku, kiedy to podpisano konwencję regulującą działalność Światowej Organizacji Mórz, której celem jest dbałość o ekosystemy morskie.


Światowy Dzień Mórz w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca” w Dziwnowie upłynął na ciekawych zabawach i zajęciach o tematyce morskiej. W tym dniu w całym przedszkolu królował kolor niebieski.
W grupie V „Misie” przeprowadzone zostały zabawy muzyczno-ruchowe o tematyce morskiej oraz zabawa dydaktyczna „Morskie opowieści”. Przedszkolaki wykonały pracę plastyczną „Morska ryba”, złożyły ślubowanie „Dbamy o nasze morze” oraz wyszły na spacer nad morze.
Działanie edukacyjne w grupie I „Smerfy” w ramach bloku tematycznego „W morskich głębinach”: „Skarby morza”, „Morskie stworzenia”, „Latarnie morskie”, „Dlaczego morze jest słone?”, „Ahoj przygodo” to tematy, które były okazją do wzbogacenia wiedzy dotyczącej mórz, ich znaczenia w życiu codziennym oraz konieczności czystości wód morskich.
Przedszkolaki odbyły także spacer na plażę, gdzie złożyły „Ślubowanie przyjaciół morza”. Uczestniczyły również w zabawach „Oto morze Bałtyckie jest”, „Płyną ryby”, „Wyścigi rybek” oraz „Łowimy rybki”.
W grupie II „Duszki” odbył się konkurs wiedzy o Morzu Bałtyckim, w którym najwięcej punktów 7 zdobyła Marysia Atras, po 6 punktów zdobyli Miłosz Pawłowski, Miłosz Cieślar, Paulina Legień, Liliana Konkolewska, Alan Tumasz oraz Mikołaj Jurkowski. Dzieci uczestniczyły również w zabawach „Płyną ryby” i „Oto Morze Bałtyckie jest”. Dzieci z grupy III „Gumisie” wzbogaciły swoją wiedzę na temat mórz i oceanów oglądając film edukacyjny „Tajemnice głębin i oceanów”, biorąc udział w zabawie dydaktycznej „Ciekawe rybki”, wykonały statki metodą origami, poznały pojęcie OCEAN oraz identyfikowały poznane litery. Przedszkolaki wraz z paniami odbyły wycieczkę nad morze, której celem była obserwacja morza, zrozumienie jego piękna oraz niebezpieczeństwa, a także zwrócenie uwagi na zaśmiecenie plaży.
W grupie IV „Tygryski” dzieci rozmawiały na temat zagrożeń dla wód i oceanów, w tym rafy koralowej oraz o potrzebie dbania o środowisko morskie na podstawie prezentacji multimedialnej „Ginące rafy” oraz filmu edukacyjnego „Morze jest naszym skarbem”. Słuchały wierszy i piosenek o tematyce morskiej, wykonały plakat „Dbajmy o mieszkania stworzeń morskich” oraz uczestniczyły w grach i zabawach związanych z tematyką morską. Kulminacją obchodów „Światowego Dnia Mórz” w sali było wyjście nad morze i złożenie ślubowania na „Deklarację małego przyjaciela morskiego uroczystość „Światowego Dnia Mórz” – dbanie o środowisko morskie to nasz obowiązek.

Celem przeprowadzonych działań było uświadomienie przedszkolakom jakie znaczenie mają dla nas morza, ukazanie, że są one wspólnym dobrem nas wszystkich, a ochrona środowiska morskiego powinna być przedmiotem zainteresowania i odpowiedzialności nie tylko rządów czy instytucji, ale całej społeczności ludzkiej. Pamiętajmy, że wszystko co robimy i jak żyjemy ma ogromny wpływ na to co znajduje się w naszym Bałtyku.

Opracowały
Anna Franczak, Bożena Zajączkowska