Sprzątanie Świata

„Musimy nauczyć się dbać o środowisko, w którym mamy żyć

Chodzi o to, czy nauczymy się tego na czas. ”
David Gates

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

„WSZYSTKIE ŚMIECI NASZE SĄ”

            Współczesna cywilizacja podarowała ludziom wygodniejsze życie, zabierając jednocześnie przejrzyste powietrze, czystą wodę, urodzajną glebę, zdrową żywność i to co najważniejsze – wrażliwość na otaczającą przyrodę. Dlatego kształtowanie postaw proekologicznych jest jednym z ważniejszych celów edukacji przedszkolnej. Działania nauczycieli już w przedszkolu są niepowtarzalną szansą kształtowania przyjaznych naturze postaw. Przyroda ze względu na swoje bogactwo, różnorodność, zmienność jest niezmiernie interesującym obiektem poznania dla dzieci. Stanowi dla nich bogate źródło wrażeń, przeżyć
i aktywnego działania. Dlatego też o ochronie środowiska można rozmawiać już z małymi dziećmi, przekazując im wiedzę na ten temat, rozwijać wrażliwość i chęć działania na rzecz ochrony przyrody a także kształtować umiejętności praktyczne z nią związane. Zdając sobie sprawę, że jako nauczyciele mamy wpływ na świadomość ekologiczną swoich wychowanków, już od najmłodszych lat staramy się uwrażliwić ich na piękno przyrody i równocześnie uświadomić im jak duża jest ich rola w utrzymaniu czystości środowiska. Coroczna akcja „Sprzątania Świata” jest świetną okazją, aby uświadomić dzieciom jak wiele dobrego człowiek może zrobić dla środowiska poprzez właściwe zachowania.

            Dnia 16.09.2022 roku po raz kolejny w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca” w Dziwnowie zorganizowana została akcja „Sprzątania Świata” pod hasłem „Wszystkie śmieci nasze są”. W ten sposób przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji, która odbywa się na terenie całej Polski. W akcji wzięły udział wszystkie grupy przedszkolne. Udział w akcji poprzedzony został zajęciami dydaktycznymi, które zainspirowały dzieci do pracy mającej na celu dbanie o najbliższe środowisko. Przedszkolaki podczas zajęć rozmawiały o ekologii oraz poznały i przypomniały sobie zasady segregacji śmieci. Następnie zaopatrzone w worki oraz rękawice włączyły się do akcji ekologicznej i z wielkim zaangażowaniem porządkowały otoczenie wokół przedszkola oraz promenadę. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwały nauczycielki oraz personel niepedagogiczny przedszkola.  Udział naszych przedszkolaków w akcji „Sprzątania Świata” z pewnością przyczyni się do kształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o nie.

Opracowała: Anna Franczak