Projekt edukacyjny „Tydzień Bajek Polskich”

i czytanie przez rodziców w przedszkolu – podsumowanie w grupie II – „Duszki”

W dniach 27-31 marca 2023 roku dzieci z grupy II – „Duszki” z Publicznego Przedszkola „Promyk Słońca” w Dziwnowie brały udział w projekcie edukacyjnym „Tydzień Bajek Polskich”.
Celem projektu było przede wszystkim budowanie więzi między pokoleniami oraz rozwijanie fantazji dziecięcej, zaznajomienie dzieci ze sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach, przekazywanie wartości moralnych.
Powyższe cele zbieżne są z dodatkową inicjatywą, którą przeprowadzono w ramach realizacji projektu i w nawiązaniu do obchodzonego 2 kwietnia Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci.
W działania, polegające na czytaniu dzieciom w przedszkolu, zostali włączeni rodzice.
Wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy czas, w którym powinniśmy rozwijać zainteresowania czytelnicze najmłodszych. Zabiegi zachęcające dzieci do kontaktu z książką będą miały ogromne znaczenie w ich dalszej nauce szkolnej i uczestnictwie w kulturze.
Kontakt dziecka z książką aktywizuje jego rozwój intelektualny i emocjonalny, budzi wrażliwość estetyczną, sprzyja rozwijaniu postaw twórczych oraz wyzwala ekspresję dziecięcą.
Czytanie uczy empatii i wrażliwości, wpływa znacząco na rozwój wyobraźni dziecka oraz wzbogaca jego wiedzę o świecie, kształtując jednocześnie wrażliwość moralną.
Czytanie książek to jeden z najlepszych sposobów relaksu. Podróż w świat wyobraźni daje wytchnienie i tak potrzebną współczesnym dzieciom ciszę. Obcowanie z książką może pomóc w poznaniu sytuacji, z którymi dziecko się nie zetknęło, jak i też posłużyć za temat rozmowy o trudnych emocjach, których samo doświadcza. Codziennym elementem procesu wychowawczo-dydaktycznego w przedszkolu są poszukiwania rozwiązań dotyczących właściwych sposobów postępowania.
Książka jako narzędzie służące nadrzędnemu celowi – edukacji, pomaga we wprowadzaniu ważnych treści w atmosferze zabawy.
Czytanie książek jest ponadto, jak już wspomniano, znakomitą formą integracji międzypokoleniowej.
Nabiera również szczególnego znaczenia, kiedy zaangażowanie rodzica wpływa na poczucie jestestwa dziecka w grupie.

Rodzice, którzy zaangażowali się w przedsięwzięcie: p. Magdalena Zielińska, p. Daniel Muraszow, p. Joanna Dudka, p. Edyta Tyburek, p. Natalia Kluza

Dziękujemy!

Za czas najpiękniejszej zabawy…

Za obecność – bo najlepszy prezent, który można komuś dać to uwaga

Prezentowane przez rodziców pozycje książkowe :„Lokomotywa”, „Słoń Trąbalski”, „Pan Hilary”, „Trzy świnki”, „Kot w butach”, „Brzydkie Kaczątko”, „Jak Wojtek został strażakiem”, „Szkolne przygody Pimpusia Sadełko”, „Otwórz okienko”, „Na straganie”,
„Kicia Kocia u dentysty”, „O kreciku samotniku i nieśmiałym słowiku”.

Katarzyna Kołakowska