Wycieczka Tygrysków do Grodna

Dnia 23 września grupa Tygryski wraz z paniami: Beatą Arczyńską, Anitą Chudy, Magdaleną Jankowską pojechała do za zaprzyjaźnionego Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie na spotkanie z panem Marcinem Kostrzyńskim, znanym …

Sprzątanie Świata

„Musimy nauczyć się dbać o środowisko, w którym mamy żyć Chodzi o to, czy nauczymy się tego na czas. ” David Gates

Dni adaptacyjne w Misiach

Znalezienie się w nowej grupie przedszkolnej stanowi przełomowy moment w życiu każdego dziecka. Dziecko przekraczające po raz pierwszy próg przedszkolny rozpoczyna nowy etap swojego życia.