Konkurs Plastyczny „Dobro i piękno w literaturze dziecięcej”

Protokół z narady Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym „Dobro i piękno w literaturze dziecięcej” z dnia 19.04.2023 r.

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym „Dobro i piękno w literaturze dziecięcej” było Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie przy współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dziwnowie

.Celem konkursu było:
- uwrażliwienie dzieci na wartości ogólnoludzkie, jakimi są dobro i piękno;
- popularyzacja literatury dziecięcej oraz rozwijanie umiejętności dostrzegania dobra i piękna;
- rozbudzenie dziecięcej wyobraźni, inwencji i aktywności twórczej;
– kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
- rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci;
- inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki;
- poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych;
- zachęcanie do kreowania indywidualnego sposobu przedstawiania tematu;
- promowanie uzdolnień dzieci.
Na konkurs wpłynęło 40 prac spełniających kryteria podane w regulaminie:
- grupa wiekowa 3-latki – 3 prace;
- grupa wiekowa 4-latki – 12 prac;
- grupa wiekowa 5-latki – 17 prac;
- grupa wiekowa 6-latki – 8 prac.
Oceny prac konkursowych dokonała Komisja w składzie:
 – przewodnicząca: dyrektor Renata Klimowicz;
 członkowie:
 – przedstawiciele Rady Rodziców: Natalia Malinowska, Maja Słota;
 – przedstawiciel Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dziwnowie – Iwona Bzdyra;
 – przedstawiciele Rady Pedagogicznej: Bożena Zajączkowska, Katarzyna Kołakowska, Anna Franczak

Komisja przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach, określonych w regulaminie konkursu, następującym uczestnikom:
kategoria wiekowa – 3-latki:
I miejsce – Fabian Dudka – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie
II miejsce – Maria Markowska – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie
III miejsce – Florian Adamarek – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie
wyróżnienie – brak
kategoria wiekowa – 4-latki:
I miejsce – Zuzanna Karolak – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie
II miejsce – Grzegorz Muraszow – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie
III miejsce – Maja Szymczak – Przedszkole Publiczne nr 2 w Kamieniu Pomorskim
wyróżnienie:
Nela Kostrzewa – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie
Kalina Mieszała – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie
Oliwia Oleksiejczuk – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie
Łucja Dobropolska – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie
kategoria wiekowa – 5-latki:
I miejsce – Anastazja Zawadzka – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie
II miejsce – Klara Kluza – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie
III miejsce – Oliwia Kacica – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu
wyróżnienie:
Alisa Loboiko – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie
Maksymilian Zieliński – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie
Julia Urbaniak – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie
Iga Andruszkiewicz – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie
kategoria wiekowa – 6-latki:
I miejsce – Antonia Błędowska – Przedszkole Publiczne nr 2 w Kamieniu Pomorskim
Adam Perun – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie
II miejsce – Liliana Lefik – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie
III miejsce – Hubert Waligóra – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie
wyróżnienie:
Malina Sławna – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie
Eliza Żarnowska – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie
Róża Tomczak – Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie

Komisja w składzie:
Przewodnicząca
Dyrektor Renata Klimowicz
Członkowie Komisji:
Natalia Malinowska
Maja Słota
Iwona Bzdyra
Bożena Zajączkowska
Katarzyna Kołakowska
Anna Franczak