Gumisie w Grodnie

Dnia 5 maja grupa Gumisie wraz z paniami: Magdaleną Sową, Anitą Chudy, Magdaleną Podolską i Andżeliką Ratajską pojechała do za zaprzyjaźnionego Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie na kolejne spotkanie z panem Marcinem Kostrzyńskim, znanym
z TVN jako Marcin z Lasu.


Zajęcia pod nazwą „Przedszkolaki-Przyrodziaki” przyniosły dzieciom ogrom emocji ale i wiele wiadomości. Razem z panem Marcinem Gumisie tropiły zwierzęta na plaży, słuchały przyrodniczych opowieści, poznały sposób na ukrycie kamery a przede wszystkim dobrze się bawiły.
Po poczęstunku grupa zrobiła sobie wspólne zdjęcie nie tylko z panem Marcinem, ale również ze zrobionymi własnoręcznie przez Niego wilkiem i bobrem wykorzystywanymi w filmach przyrodniczych.
Następnie pani Magdalena Sowa w imieniu Grupy podziękowała panu Marcinowi za super spotkanie, a pani Annie Balazs za zaproszenie do Grodna, po podziękowaniach wszyscy zadowoleni i z uśmiechami na buzi wróciliśmy do przedszkola.
Opracowała: Magdalena Sowa, Anita Chudy