Dzieci z grupy I „Smerfy” w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania- uczenia się.

Do działań edukacyjnych wspomagających ten rozwój zalicza się również te odnoszące się do wychowania obywatelskiego. Zadaniem przedszkola jest m.in. kreowanie sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko istotnych wartości umożliwiających rozwój jego tożsamości, również narodowej.

Jego realizacja związana jest z podejmowaniem działań w ramach określonych obszarów rozwoju dziecka.

Społeczny obszar rozwoju uwzględnia nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami (społecznymi) ukierunkowanymi na wyrobienie szacunku do ojczyzny.

Szczególną okazją do oddziaływań wychowawczych w tym zakresie są święta narodowe.
Elementem wspierającym powyższe działania jest współpraca z instytucjami funkcjonującymi w środowisku lokalnym. Partnerem przedszkola jest m.in. Miejska Biblioteka Publiczna im. Elżbiety Zakrzewskiej w Dziwnowie. Podstawową formą realizacji zadań dotyczących współpracy z biblioteką jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych poprzez korzystanie z księgozbioru bibliotecznego i udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez pracowników biblioteki.

Dnia 8 listopada 2021 roku grupa I – „Smerfy” z wychowawczynią Katarzyną Kołakowską przy współpracy Kamili Szatanik – w ramach realizacji kręgu tematycznego „Polska – nasza Ojczyzna”, uczestniczyła w spotkaniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej, które w obecności dyrektor biblioteki Aliny Cygal Sobhi poprowadziła starszy bibliotekarz Iwona Bzdyra przy współpracy bibliotekarza Urszuli Pietrzak.

Wprowadzeniem do zajęć była refleksja związana z poczuciem bezpieczeństwa jakie gwarantuje nam dom rodzinny – rodzina – nasza maleńka ojczyzna.

Kolejne rozważania w obrębie pojęcia „mała ojczyzna” dotyczyły informacji na temat rodzinnej miejscowości, utrwalenia znajomości jej nazwy oraz oglądania herbu.

Powyższe działania wprowadziły dzieci w zagadnienia związane z Polską – naszą ojczyzną i jej symbolami narodowymi.

Utrwalenie znajomości polskiego godła, barw narodowych i polskiego hymnu nastąpiło poprzez prezentację poszczególnych symboli oraz poprzez obejrzenie filmu edukacyjnego „Polak Mały!”. Uzupełnieniem powyższych treści kształtujących poczucie tożsamości narodowej był utwór Czesława Janczarskiego „Barwy ojczyste” oraz „Katechizm polskiego dziecka” – patriotyczny wiersz Władysława Bełzy.

Elementem spotkania była zabawa muzyczno-ruchowa przy piosence „Jesteśmy Polką i Polakiem” , wzbudzająca zainteresowanie wybranymi regionami naszego kraju i ich cechami charakterystycznymi. Dopełnieniem działań było wykonanie pracy plastycznej oraz zabawa muzyczno-ruchowa, których celem było odzwierciedlenie barw narodowych i wyglądu flagi.

Miłym akcentem kończącym pierwsze zajęcia edukacyjne dzieci z grupy I „Smerfy” w bibliotece było wspólne zdjęcie i „Wyprawka dla Przedszkolaka”, którą dzieci otrzymały w ramach kampanii społecznej „Mała książka – wielki człowiek”, której biblioteka w Dziwnowie jest kilkuletnim uczestnikiem.

Opracowała; Katarzyna Kołakowska

Dodaj komentarz