„Duszki” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dziwnowie

Stałym elementem działań wychowawczo-dydaktycznych realizowanych w przedszkolu jest edukacja czytelnicza.

Partnerem przedszkola wspierającym rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci w wieku przedszkolnym jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Elżbiety Zakrzewskiej w Dziwnowie. Podstawową formą realizacji zadania jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, co odbywa się poprzez udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez pracowników biblioteki i korzystanie z księgozbioru bibliotecznego oraz poprzez wykorzystywanie innych działań ukierunkowanych na obcowanie z książkami.
Dnia 31 marca 2023 r. grupa II – „Duszki” z wychowawczynią Katarzyną Kołakowską przy współpracy Kamili Szatanik, w nawiązaniu do obchodzonego 2 kwietnia Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, uczestniczyła w spotkaniu w bibliotece, które poprowadziła młodszy bibliotekarz Małgorzata Samsonowicz przy współpracy młodszego bibliotekarza Agnieszki Sawińskiej. Celem zajęć edukacyjnych, przeprowadzonych w oparciu o temat „Książka moim przyjacielem” było wzbudzanie zainteresowania książkami poprzez rozmowę na temat książki, jej wyglądu i budowy oraz znaczenia w naszym życiu.
Rozmowa ukierunkowana na wyzwalanie emocjonalnego stosunku do książki jako nieocenionego źródła informacji była jednocześnie okazją do wdrażania do poszanowania książek.
Atrakcją, która stała się okazją do pogłębienia wiedzy na temat różnic w wyglądzie książek była zabawa w poszukiwanie plecaka i zawartych w nim pozycji książkowych.
Elementem zajęć były ponadto zabawy muzyczno-ruchowe: „Taniec przyklejaniec” i „Książeczki na półeczki” oraz zabawa dydaktyczna polegająca na rozwiązywaniu zagadek słownych dotyczących tytułów książek dla dzieci i postaci w nich
występujących.
Dopełnieniem działań była praca plastyczna – projektowanie własnej zakładki do książki i rysowanie ulubionej postaci bajkowej.
Miłym akcentem kończącym zajęcia edukacyjne w bibliotece było wspólne zdjęcie i wręczenie dzieciom upominków w postaci zakładek do książek.

Katarzyna Kołakowska