Dni adaptacyjne w Misiach

Znalezienie się w nowej grupie przedszkolnej stanowi przełomowy moment w życiu każdego dziecka. Dziecko przekraczające po raz pierwszy próg przedszkolny rozpoczyna nowy etap swojego życia. Moment ten należy do jednych z najbardziej trudnych i znaczących. Nowa sytuacja przysparza wielu trudności. Może powodować poczucie zagrożenia i negatywne emocje. Dlatego tak ważne jest, by dziecko poznało nowe otoczenie w poczuciu bezpieczeństwa. Czynne włączenie się w ten proces osób najbliższych: rodziców, opiekunów dziecka w znacznym stopniu ułatwia dzieciom nawiązanie pozytywnych kontaktów z nauczycielami, rówieśnikami, personelem przedszkola w warunkach komfortu psychicznego.

         Mając powyższe na uwadze w dniach 29, 30 i 31 września 2022 r.  w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca” w Dziwnowie, w grupie V „Misie” rozpoczęły się dni adaptacyjne. Dzieci wraz z rodzicami zostały przywitane w szatni przedszkolnej i zaproszone do sali zabaw, w której dyrektor Renata Klimowicz przywitała przybyłych i przedstawiła personel pracujący w grupie „Misie”: p. Agatę Jurkowską – pomoc nauczyciela, p. Jolantę Chudy – woźną oddziałową oraz p. Annę Franczak – wychowawczynię grupy. Dzieci miały okazję poznać salę zabaw, kąciki zainteresowań oraz łazienkę, w której uczyły się myć rączki. Nie zabrakło zabaw muzyczno-ruchowych, zabaw metodą Weroniki Sherborne na sali gimnastycznej oraz zabaw dowolnych, podczas których rodzice zamienili się w „maluszki” pokazując swoim pociechom jak się bawić. Po zabawie dzieci szybciutko pozbierały zabawki. Wszystkie zabawki wróciły na swoje miejsce. Dzieci wykonały także swoją pierwszą pracę plastyczną – pod czujnym okiem rodziców zrobiły misia metodą origami z kółek. Pani Ania pokazała także, gdzie mieszkają sny w przedszkolu i obiecała, że kto pięknie zaśnie będzie śnił bajkowo, kolorowo. Następnie zmęczony, pluszowy miś został przebrany w piżamkę i mógł chwilę odpocząć na leżaczku. Dzieci bardzo chętnie próbowały, jak to jest poleżeć na leżaczku, na którym odpoczywamy po zabawie, spacerze i sytym obiadku. Dzieci zjadły również samodzielnie swój pierwszy obiad w przedszkolu. Na koniec spotkania panie zaprosiły dzieci na 1 września, gdzie bez mamy i taty będą poznawały siebie nawzajem oraz otaczający je świat.

Opracowała: Anna Franczak