Rekrutacji do szkoły muzycznej

Szanowni Rodzice, zachęcam Was do zapoznania się z ofertą nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Kamieniu Pomorskim.

Jeśli poszukują Państwo rozwijającego zajęcia dla swojego dziecka – szkoła muzyczna zapewnia profesjonalne podstawy gry na wybranym instrumencie, wprowadza dziecko w świat szeroko rozumianej kultury i sztuki, uczy pracy w zespole, radzenia sobie z wyzwaniami.
Jeśli Wasze dziecko przejawia zainteresowanie muzyką – wybór nauki w szkole muzycznej zapewni mu pogłębienie tego zainteresowania, rozwój pod względem muzycznym, a także emocjonalnym oraz społecznym.
Informacje nt. warunków rekrutacji do klasy pierwszej znajdują się w załączonych materiałach.

Zapraszamy!
Z poważaniem
p.o. Dyrektor Anna Kask