,,Smerfy”- grupa 4 – latków

– Grażyna Redźko- nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, logopeda szkolny,
– Bożena Zajączkowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog,
– Andżelika Ratajska- woźna oddziałowa;

,,Duszki”- grupa 4, 5 – latków

– Katarzyna Kołakowska- nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,
– Bożena Zajączkowska -nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog,
woźna:
– Kamila Szatanik- woźna oddziałowa;

,,Gumisie”- grupa 6- latków

– Magdalena Sowa- nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny,
– Izabela Łyjak- nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,
– Magdalena Podolska- woźna oddziałowa;

,,Tygryski”- grupa 5, 6 – latków

– Beata Arczyńska -nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, logopeda szkolny,
-Anita Chudy- nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog,
– Magdalena Jankowska- woźna oddziałowa;

,,Misie”- grupa 3- latków

– Anna Franczak-nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagog specjalny, – Renata Klimowicz -nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, dyrektor przedszkola, – Anita Chudy – nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog,
– Agata Jurkowska- pomoc nauczyciela,
– Mirosława Chudy- woźna oddziałowa.