Konkurs plastyczny

Dobrodziejstwa techniki w moim domu”

 

Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

Dobrodziejstwa techniki w moim domu”.

Celem konkursu jest:

 • budzenie zainteresowań urządzeniami technicznymi w gospodarstwie domowym,
 • rozwijanie inwencji twórczej dzieci przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych,
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie technicznym, w tym ukazanie znaczenia techniki w życiu codziennym,
 • integracja dzieci przez sztukę,
 • prezentacja twórczości plastycznej dzieci.

Regulamin konkursu

 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat.
 2. Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe: 3-4 latki, 5-6 latki.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej w formacie A4 lub A3.
 4. Każda placówka biorąca udział w konkursie może zgłosić do 2 prac w każdej kategorii wiekowej.
 5. Prace powinny być wykonane indywidualnie, samodzielnie przez uczestników konkursu lub z niewielkim udziałem nauczyciela (opiekuna).
 6. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać: imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, dokładny adres placówki, telefon, e-mail, imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna).
 7. Prace należy przesłać na adres organizatora: Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” ul. Sienkiewicza 27, 72-420 Dziwnów, tel 91 3813650 do dnia 14.12.2012r, z dopiskiem konkurs plastyczny „Dobrodziejstwa techniki w moim domu”.
 8. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i opiekunów (art. 50 ustawy z dnia 4.02.1994r).
 9. Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoni trzy najlepsze prace, wyróżniające się samodzielnością i pomysłowością, przyznając im odpowiednio I, II i III miejsce i 2 wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
 10. Autorzy zwycięskich i wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, nauczyciele (opiekunowie) nagrodzonych dzieci otrzymają podziękowania.
 11. Nauczyciele chcący otrzymać potwierdzenie uczestnictwa w konkursie proszeni są o przesłanie zaadresowanej koperty zwrotnej z naklejonym znaczkiem pocztowym.
 12. Sponsorami nagród są: Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie, Zakład Piekarniczo – Cukierniczy Dariusz Bojzan w Międzywodziu oraz Bar „Zachęta” Marianna i Jerzy Nowiccy w Dziwnowie.
 13. 13.  Oficjalnym patronem konkursu są : gazeta Bliżej Przedszkola oraz strona internetowa bliżejprzedszkola.pl.
 14. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej naszego przedszkola www.przedszkole.dziwnow.pl i na www.blizejprzedszkola.pl
 15. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dziwnowie.
 16. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane autorom.
 17. W celu udzielenia jakichkolwiek informacji prosimy o kontakt z dyrektorem p. Renatą Klimowicz lub nauczycielką p. Bożeną Zajączkowską.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie.