Pasowanie na przedszkolaka w Smerfach

DSC06533Pasowanie na Przedszkolaka to pierwsza tak ważna uroczystość przedszkolna dla naszych pociech. Odbyła się ona 29 października 2013 r. na sali widowiskowej naszego przedszkola. Ślubowanie było pierwszą ważną imprezą, w której mogli uczestniczyć rodzice, dziadkowie, zaproszeni goście. Uroczystość rozpoczęła się powitaniem wszystkich przybyłych gości przez panią Grażynę. Następnie z wielkim zaangażowaniem maluszki przedstawiły program artystyczny. Zanim przystąpiono do ceremonii pasowania, przedszkolaki pięknie przekonały wszystkich zaproszonych gości, o tym, że zasługują na miano przedszkolaka. Pięknie zaprezentowały się poprzez recytację, śpiew i taniec. Następnie po przyjęciu ślubowania dzieci nastąpiło ślubowanie rodziców Smerfów. W końcu pani dyrektor Renata Klimowicz żółtym słoneczkiem dokonała pasowania każdego przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia dzieci otrzymały prezenty- dyplom, znaczek przedszkolny oraz maskotkę.
Miejmy nadzieję, że dzieciom a przede wszystkim rodzicom, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w tego typu uroczystości na długo utkwi ten dzień w pamięci.
Smerfom życzymy, aby nowy rozdział w ich życiu, w roli przedszkolaka przyniósł im wiele radości, samych pogodnych i przyjemnych chwil w gronie kolegów oraz ciekawych doświadczeń.

W naszym przedszkolu fajnie jest

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAPrzedszkole przygotowuje do podjęcia nauki w szkole, dzieci nabywają niezbędne w tym celu wiadomości i umiejętności. Oprócz tradycyjnych metod przyswajania wiedzy, przedszkole tworzy warunki do aktywnego poszukiwania i odkrywania np. poprzez zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje w naturalnym środowisku. Wychowankowie przedszkola mają możliwość samorealizacji i poznawania swoich możliwości oraz talentów. Uczą się także samodzielności i bycia w grupie. Poznają wzajemne prawa i obowiązki oraz sposoby postępowania w relacjach z innym wynikające z poznawanych wartości uniwersalnych takich jak dobro, prawda, odpowiedzialność, przyjaźń, piękno. Przedszkole w szczególny sposób troszczy się o bezpieczeństwo. Dzieci poznają zasady bezpiecznej zabawy oraz zachowania w codziennych sytuacjach np. w otoczeniu urządzeń i maszyn, na ulicy, nad wodą, w relacjach ze zwierzętami, roślinami i innymi ludźmi. W sytuacjach trudnych dziecko wie jak się zachować i kogo poprosić o pomoc. Liczne sytuacje edukacyjne sprzyjają rozwojowi intelektualnemu dziecka, kształceniu umiejętności matematycznych i doskonaleniu kompetencji komunikowania się. W poszerzonym zakresie dzieci poznają środowisko naturalne i uczą się je chronić. Jest również miejsce na przyjemności np. urodziny, zabawy dowolne. Nasze przedszkole- to miejsce, które ma mnóstwo zalet i może pomóc dziecku w zdobyciu doświadczeń, o jakie w domu naprawdę jest trudno.