Informacja o zebraniu z rodzicami

W dniu 1.02.2018 r. (czwartek) o godz. 16.15, w sali widowiskowej odbędzie się zebranie z dyrektorem przedszkola, dotyczące podsumowania pracy wychowawczo-dydaktycznej w I półroczu roku szkolnego 2017/2018 oraz omówienia najważniejszych spraw organizacyjnych na II półrocze. W trakcie zebrania zostanie przedstawiona krótka prelekcja nt : „Jak zachęcić dziecko do współpracy oraz określić granice”, przygotowana przez panią psycholog Annę Karpińską. Po zebraniu ogólnym odbędą się spotkania z wychowawcami w poszczególnych grupach.

Rada Pedagogiczna