Dzień Drzewa – 10 października 2017

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Zielone serce
„Na skwerku rosło drzewo
Szeroko, rozłożyście.
Srebrzystą miało korę,
Zielono-srebrne liście.
Słuchali chętni ludzie
Przechodząc koło drzewa
Jak wietrzyk wśród gałązek
Wesoło piosnki śpiewa.
Lecz przyszedł mały urwis
Ukradkiem wyjął nożyk,
Bo napis chciał wyskrobać
W srebrzystej, cienkiej korze.
Wycinał powolutku
Literka po literce,
Nie wiedział, że pod korą
Zielone płacze serce”
Roman Pisarski

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się. Do działań edukacyjnych wspomagających ten rozwój zalicza się również te odnoszące się do kontaktów dziecka z przyrodą. Tworzenie warunków  stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego  jest jednym z zadań przedszkola. Jego realizacja związana jest z podejmowaniem działań w ramach określonych obszarów rozwoju dziecka. Wyrobienie umiejętności dostrzegania emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej odnosi się do emocjonalnego obszaru rozwoju dziecka i jest jednocześnie elementem edukacji ekologicznej, której zamierzeniem jest ukształtowanie u wychowanków świadomego stosunku do środowiska przyrodniczego, szacunku dla różnych form życia, właściwych postaw wobec przyrody i jej ochrony. Każdy człowiek powinien posiadać zasób wiedzy, zainteresowań i ukształtowanych postaw w stopniu co najmniej odpowiadającym jego możliwościom działania na rzecz ochrony środowiska.
Okazją do promowania działań proekologicznych i dotyczących ochrony przyrody jest udział w akcjach „Sprzątanie Świata” i „Międzynarodowy Dzień Ziemi”. Inicjatywą wspierającą kształtowanie postaw proekologicznych oraz uświadamiającą problemy ekologiczne naszej planety jest również obchodzony 10 października „Dzień Drzewa”. To międzynarodowa i spontaniczna akcja sadzenia drzew, a także promocji zieleni, mająca na celu zwiększenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie.
Chociaż święto nie jest tak popularne, jak inne akcje, w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca”, dzieci z grupy II – „Duszki” pod kierunkiem Bożeny Zajączkowskiej przy współpracy Magdaleny Podolskiej i Jolanty Chudy oraz dzieci z grupy III – „Gumisie” pod kierunkiem Katarzyny Kołakowskiej przy współpracy Anity Chudy – biorąc pod uwagę znajomość korzyści wynikających z obecności drzew w przyrodzie – udały się do parku między ulicą Słowackiego, a Mickiewicza w celu popularyzowania święta poprzez zawieszenie na drzewach – buku pospolitym i platanie klonolistnym – tabliczek informacyjnych. Wybór drzew związany był z projektem „Mali przyjaciele przyrody” zrealizowanym w październiku 2014 roku, podczas którego każda grupa przedszkolna brała udział w sadzeniu wybranego drzewa.
Bogactwo i różnorodność zjawisk przyrodniczych oraz akcji promujących działalność proekologiczną są niewyczerpanym źródłem informacji. Dla dziecka w wieku przedszkolnym stanowią obiekt zainteresowania, aktywizują umysł i zachęcają do działania. Kształtowanie świadomości ekologicznej należy rozpoczynać jak najwcześniej, ponieważ tylko wtedy edukacja przyrodnicza będzie efektywna i przyniesie rezultaty w postaci właściwego rozwoju i kształtowania prawidłowych zachowań wobec przyrody.

Katarzyna Kołakowska
Bożena Zajączkowska

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”314″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”140″ thumbnail_height=”95″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”60″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Show as slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]