Sprawozdanie z konkursów plastycznych

„Nie istnieje nic takiego,

czego by sztuka nie mogła wyrazić.”

Dziecko w  wieku przedszkolnym  jest najbardziej chłonne, ogromnie wrażliwe oraz podatne na bodźce otaczającego świata. Dlatego jednym z zadań edukacji przedszkolnej jest budzenie wrażliwości na wartości estetyczne, wzbogacanie wyobraźni i przeżyć dziecka oraz rozwijanie jego własnej ekspresji. Sztuka odgrywa ogromną rolę w rozwoju dziecka. Do najważniejszych jej funkcji można zaliczyć: rozwijanie wrażliwości na piękno otaczającego świata, dostarczanie przeżyć estetycznych, oddziaływanie na sferę uczuć, kształtowanie czynnej postawy w zakresie estetyki i kultury, rozwijanie wyobraźni i postawy twórczej.

Sztuka wywiera także wpływ na procesy poznawcze, rozwój myślenia, wzbogaca spostrzeżenia, kształci uwagę, uczy zdolności analizy i syntezy, oceny oraz wnioskowania. Jednym ze sposobów przybliżających dzieciom sztukę jest udział w konkursach plastycznych. Mając to wszystko na uwadze nauczycielki w przedszkolu wspierają swobodną oraz ukierunkowaną aktywność plastyczną, nie tylko podczas codziennych zajęć, ale także zapraszając i inspirując dzieci do udziału w konkursach plastycznych, które mają na celu promowanie działalności artystycznej, motywowanie do wypowiadania się poprzez różne techniki plastyczne, rozwijanie wrażliwości na kształty oraz kolory, rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości estetycznych, a także promowanie osiągnięć dzieci. Ważnym celem udziału w konkursach jest także promowanie naszego przedszkola „Promyk Słońca” w Dziwnowie.

            Podsumowując pierwsze półrocze chcielibyśmy podzielić się osiągnięciami naszych małych artystów. Prace plastyczne dzieci z grupy „Gumisie” pod kierunkiem
B. Zajączkowskiej i A. Chudy oraz prace plastyczne dzieci z grupy „Tygryski” pod kierunkiem
G. Redźko oraz A. Franczak zostały nagrodzone w następujących konkursach:

 1. „Leśny konkurs plastyczny – Ekodrzewo 3D lub „Ekogrzyb 3 D.”– organizator: Nadleśnictwo Międzyzdroje oraz Dział Edukacji Wolińskiego Parku Narodowego.

I miejsce:

 • Urszula Kozicka, grupa IV „Tygryski”

Wyróżnienie:

 • Alicja Drzewiecka, grupa III „Gumisie”,
 • Kacper Strużyński-Pasek, grupa III „Gumisie”;

Dzieci z grupy „Tygryski” otrzymały ponadto vouchery na wstęp do zagrody pokazowej żubrów oraz muzeum przyrodniczego w Międzyzdrojach.

 • Wojewódzki konkurs plastyczny „Zachodniopomorskie porty oczami dziecka”
  – organizatorzy: Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Zarząd Morski Portów Szczecin,
  Świnoujście S.A.

Laureaci:

Grupa „Gumisie”

 • Antonina Grabowiec,
 • Zofia Polecka,
 • Stanisław Lewandowski;

Grupa „Tygryski”

 • Aurelia Mazurek,
 • Chalcarz Kacper;
 • Międzynarodowy konkurs plastyczny „Karta urodzinowa dla św. Mikołaja”– organizatorzy: Gmina Wolin, współorganizatorzy: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja Biskupa
  w Wolinie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie, pod honorowym patronatem Burmistrza Wolina oraz Wydział Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Szczecinie.

Podziękowania:

 • Antonina Grabowiec, grupa „Gumisie”,
 • Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie;
 • Ogólnopolski konkurs plastyczny „Portret Babci i Dziadka” – organizatorzy: Przedszkole Publiczne w Łoniowej oraz Dębińskie Centrum Kultury.

Dyplom za udział w konkursie

 • Natasza Tomczak, grupa „Tygryski”
 • Powiatowy konkurs plastyczny „Zdrowe zęby mam, bardzo o nie dbam” – organizator: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kamieniu Pomorskim.

III miejsce:

 • Antonii Woś, grupa „Duszki”- praca plastyczna wykonana pod kierunkiem nauczycielki
  M. Sowy.

Nie we wszystkich konkursach, w których braliśmy udział udało nam się uzyskać nagrody, jednak nie zapominajmy o ważnym celu jakim jest samo podjęcie rywalizacji przez dziecko. Wszystkim laureatom gratulujemy wygranej, a przede wszystkim podjętego trudu, pamiętając, że już sam udział jest wygraną.

Dzieci różnią się między sobą, przejawiają odmienne uzdolnienia, dlatego edukacja przedszkolna koncentruje się na odkrywaniu w dziecku tego co najlepsze. Charakterystyczną cechą wszystkich koncepcji wychowania przez sztukę jest postulat głoszący konieczność wczesnego rozpoczynania edukacji estetycznej, i to już w wieku przedszkolnym, dlatego podejmujemy z dziećmi  wyzwania artystyczne, wprowadzając je w świat przeżyć estetycznych.

Opracowały: B. Zajączkowska, A. Franczak