Bale karnawałowe

W związku z obostrzeniami spowodowanymi pandemią COVID – 19, w każdej grupie wiekowej zorganizowane były zabawy karnawałowe w formie gier i zabaw muzyczno – ruchowych, prowadzone przez nauczycielki  w różnych terminach.

26. stycznia bal karnawałowy odbył się w grupie III  – ,,Gumisie” pod kierunkiem Bożeny Zajączkowskiej, Anity Chudy i Mirosławy Chudy, 27. stycznia zabawy karnawałowe prowadzone były w grupie  I –,, Misie” pod kierunkiem Renaty Klimowicz, Anity Chudy, przy współpracy Oli Galackiej i Andźeliki Ratajskiej i w grupie V – ,,Smerfy” pod kierunkiem Beaty Arczyńskiej przy współpracy Magdaleny Jankowskiej i Kamili Szatanik.  Z kolei 28. stycznia bal odbył się w grupie II ,, Duszki’’ pod kierunkiem Magdaleny Sowy i Izabeli Łyjak przy współpracy Ines Knuth  i Magdaleny Podolskiej i w grupie IV – ,,Tygryski”  pod kierunkiem Grażyny Redźko, Anny Franczak oraz Elżbiety Pankowskiej.

Bale karnawałowe były okazją do eksponowania różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez prowadzące. Aktywny udział w zabawach brała również dyrektor Renata Klimowicz. Bale karnawałowe wypełnione zabawami tanecznymi były przede wszystkim okazją do kultywowania zwyczaju zabaw karnawałowych, ukazania różnorodności strojów karnawałowych, śmiałego prezentowania się w strojach karnawałowych, przeżywania nastroju wyjątkowości i radości podczas zabawy, rozwijania inwencji twórczej podczas zabaw muzyczno-ruchowych, swobodnych improwizacji tanecznych oraz integracji dzieci w grupach.