Udział w zewnętrznych konkursach plastycznych

Zainteresowania dzieci w wieku przedszkolnym często krążą wokół sztuki, co przejawia się m.in. w aktywności plastycznej: malowaniu, rysowaniu, kolorowaniu. Za pośrednictwem twórczej ekspresji plastycznej dzieci gromadzą doświadczenia tak poznawcze, jak i twórcze. W naszym przedszkolu nauczycielki wspierają swobodną oraz ukierunkowaną aktywność plastyczną, zapraszając i inspirując dzieci do udziału w konkursach plastycznych. Celem konkursów jest rozbudzanie inwencji twórczej dziecka oraz jego kreatywności, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych oraz budzenie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi. Poprzez różne formy plastyczne dzieci mają również okazję do zdobywania wiedzy na temat otaczającego je świata. Ważnym celem zewnętrznych konkursów plastycznych jest także promocja naszego przedszkola. W październiku dzieci z grupy III „Gumisie” pod kierunkiem nauczycielek B. Zajączkowskiej  i A. Chudy oraz dzieci z grupy IV „Tygryski” pod kierunkiem nauczycielek G. Redźko i A. Franczak wzięły udział w następujących zewnętrznych konkursach plastycznych:

  1. „Odbicie duszy, zwierciadłem serca – baśniowy portret w ramie zamknięty”.

Grupa III „Gumisie”

– Inga Waniewska, – Hubert Andruszkiewicz, – Antonina Grabowiec, – Zofia Polecka, Marta Oracz;

Grupa IV „Tygryski”

– Urszula Kozicka, – Natasza Tomczak, – Martyna Tomczak, – Natalia Legień, – Emilia Lewandowska, – Aurelia Mazurek;

  1. „Leśny konkurs plastyczny – Ekodrzewo 3D” lub „Ekogrzyb 3 D.”

Grupa III „Gumisie”

– Inga Waniewska, – Hubert Andruszkiewicz, – Antonina Grabowiec, – Krzysztof Tumasz, – Zofia Polecka, – Alicja Drzewiecka, – Marta Oracz, – Michał Wroński, – Alicja Gryszkiewicz, – Huber Waligóra, – Kacper Strużyna-Pasek;

Grupa IV „Tygryski”

– Natalia Legień, – Agata Surma, – Kacper Chalcarz, – Szymon Berenda, – Urszula Kozicka;

  1. „Zachodniopomorskie Porty oczami dziecka”

Grupa III „Gumisie”

– Krzysztof Tumasz, – Antonina Grabowiec, – Kacper Strużyna-Pasek, – Stanisław Lewandowski, – Zofia Polecka, – Inga Waniewska, – Marta Oracz;

Grupa IV „Tygryski”

– Kacper Chalcarz, – Igor Zawadzki, – Urszula Kozicka, – Zofia Wesołowska, – Aurelia Mazurek, – Mateusz Niedworok;

                Bardzo ważnym celem udziału dziecka w konkursie plastycznym jest podjęcie rywalizacji. Wszystkim uczestnikom gratulujemy podjętego trudu i życzymy wygranej, pamiętając o tym, że już sam udział w konkursie jest wygraną. Bardzo dziękujemy również rodzicom za pomoc i zaangażowanie.

 

Opracowały B. Zajączkowska, A. Franczak