Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca” w Dziwnowie

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka to święto obchodzone corocznie 20 września, ustanowione z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 13 września 2013 roku dla popularyzacji wychowania przedszkolnego i wzrostu jego znaczenia w świadomości społecznej.

     Celem obchodów Dnia Przedszkolaka jest przede wszystkim propagowanie nowoczesnego wychowania przedszkolnego, dostarczenie dzieciom kolejnych okazji do świętowania
i wesołej zabawy, czerpania radości z bycia przedszkolakiem oraz integracja i współdziałanie wielu środowisk, osób oraz instytucji mających wpływ na wizerunek oraz jakość funkcjonowania przedszkoli.

     Dnia 21 września Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka obchodzono również w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca” w Dziwnowie.

Ważność tego dnia podkreśliły atrakcje dla dzieci zorganizowane w poszczególnych grupach. Wspólne zabawy, które są stałym elementem działań wychowawczo-dydaktycznych, w Dniu Przedszkolaka nabrały szczególnego znaczenia. Sprzyjały stworzeniu poczucia wspólnoty
w grupie i czerpania radości ze wspólnego świętowania.

     W grupie I – „Smerfy” ten szczególny dzień uświetniły tradycyjne zabawy w kole
ze śpiewem, takie jak: „Stary niedźwiedź” i „Baloniku nasz malutki” oraz zabawy ruchowe
z niebieskimi balonami. Atrakcją było pieczenie gofrów oraz ich degustacja. Dodatkowych wrażeń dostarczyły upominki przygotowane w ramach współpracy z rodzicami.

     Wspólne zabawy przy poznanych piosenkach w grupie V – „Misie” były okazją
do prezentowania umiejętności wokalno-tanecznych. Gwoździem programu okazały się duże, pięknie udekorowane pudełka, w których dzieci poszukiwały ukrytych niespodzianek.
To atrakcja, w przygotowanie której zaangażowali się rodzice.

     Wyjątkowość Dnia Przedszkolaka w grupie II – „Duszki”, podkreślił smak pieczonych gofrów, które z dodatkami w postaci owoców, prezentowały się nadzwyczajnie. Możliwość prawie samodzielnego ich dekorowania przez dzieci dostarczyła dodatkowych wrażeń.  Dopełnieniem były zabawy muzyczne, które przeplatały się z zabawami integracyjnymi
z użyciem chusty animacyjnej.

     Piosenką „Dziecka prawa” w tym dniu powitano dzieci z grupy III – „Gumisie”, które Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, spędziły na wyspie szczęśliwych przedszkolaków. Atrakcją był słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców, który poprzedziło wykonanie pracy plastycznej „Wyruszamy żaglowcem do krainy szczęścia i radości”. Dopełnieniem były zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem elementów Metody Dobrego Startu 
M. Bogdanowicz, zabawy z chustą animacyjną oraz osłuchanie z piosenką „Walczyk szczęśliwych dzieci”. Kolejną niespodzianką, której doświadczyły dzieci były medale
i dyplomy „Przedszkolak na medal”, wręczenie których uświetniła obecność dyrektor Renaty Klimowicz, która tego dnia słodkim poczęstunkiem obdarowała wszystkie dzieci
w przedszkolu. Dopełnieniem wrażeń był prezenty – niespodzianki „Żaglowce” oraz spacer
z kolorowymi balonami.

     Zabawy muzyczno-ruchowe przy znanych piosenkach, zabawy integracyjne: „Studnia”, „Baba Jaga patrzy”, zabawy z wykorzystaniem metody aktywnego słuchania muzyki
B. Strauss oraz zabawy z chustą animacyjną stały się udziałem przedszkolaków z grupy IV – „Tygryski”. Atrakcją był poczęstunek w postaci lodów i ich degustacja.
     Organizowanie Dnia Przedszkolaka jest okazją do kształtowania u dzieci przynależności społecznej do grupy, jaką jest rodzina przedszkolna. Przygotowanie niespodzianek dających możliwość obserwowania dziecięcych zachowań w sytuacjach sprawiających przyjemność
i wywołujących spontaniczną radość oraz stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej
i zgodnej zabawie, które wpływają na rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, są nieodłącznym elementem procesu wychowawczo-dydaktycznego w przedszkolu.

     Dziękujemy Rodzicom dzieci z poszczególnych grup za zaangażowanie w przygotowanie niespodzianek z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka.

 

Opracowały: Katarzyna Kołakowska, Bożena Zajączkowska