Komunikat Dyrektora Publicznego Przedszkola „Promyk Słońca” w Dziwnowie  z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Dyrektor Publicznego Przedszkola „Promyk Słońca” w Dziwnowie informuje, że ze względu na ogłoszenie kolejnej aktualizacji wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia  25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz.59,oraz z 2020 r. poz. 322,374,567) w  Procedurze bezpieczeństwa w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca” w Dziwnowie dotyczącej realizacji zadań Przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021 wprowadza się następującą zmianę:

  1. zmniejsza się z 2 m do 1,5 m minimalną odległość jaką muszą zachować w odniesieniu do pracowników Przedszkola, innych dzieci i rodziców, rodzice/opiekunowie, którzy przyprowadzają i odbierają dziecko do/z Przedszkola.

 

Dyrektor Przedszkola

Renata Klimowicz