Wznowienie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Dzisiaj jestem przedszkolakiem, a w przyszłości będę…”

Organizator Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Dzisiaj jestem przedszkolakiem, a w przyszłości będę…” informuje, że konkurs zostaje wznowiony. Mając na uwadze troskę o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz ich opiekunów Organizator prosi o przesyłanie prac tradycyjną pocztą na adres:
Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie ul. Sienkiewicza 27 72 – 420 Dziwnów
z dopiskiem Konkurs Plastyczny „ZAWODY”
Telefon kontaktowy: 91 38 13 650

lub sfotografowanie pracy i przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: alelo@przedszkole.dziwnow.pl wraz ze zdjęciem lub skanem prawidłowo wypełnionych załączników do konkursu w terminie do dnia 19.06.2020 r. (piątek). Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 22.06.2020 r. (poniedziałek).
O wynikach konkursu poinformujemy drogą elektroniczną oraz zamieścimy informacje na stronach internetowych http://przedszkole.dziwnow.pl/ https://blizejprzedszkola.pl/konkursy?wyniki

Organizator Konkursu