Wyjaśnienie Dyrektora

Szanowni Rodzice !
Wobec licznych Państwa pytań dotyczących organizacji pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej po 25 maja 2020 r. w sytuacji uruchomienia Przedszkola wyjaśniam, że na terenie placówki organizowane będą zajęcia opiekuńcze z elementami dydaktyki. W dalszym ciągu nauczyciele Przedszkola prowadzić będą pracę dydaktyczną z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Z poważaniem
Renata Klimowicz
Dyrektor Przedszkola