Informacja dyrektora dla rodziców dotycząca pracy przedszkola

Szanowni Rodzice !
W związku z planowanym od dnia 25 maja 2020 r. wznowieniem działalności Przedszkola w czasie trwania pandemii, przedstawiam Państwu do szczegółowego zapoznania się Zarządzenie Nr 07/2019/2020 Dyrektora Publicznego Przedszkola „Promyk Słońca” w Dziwnowie w sprawie wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa w Publiczny Przedszkolu „Promyk Słońca” w Dziwnowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Przedmiotowa Procedura została opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 2020 r.
Proszę wszystkich rodziców o szczegółowe zapoznanie się z treścią Zarządzenia, Procedury bezpieczeństwa oraz deklaracji uczęszczania dziecka do Przedszkola (załącznik nr 1 do Procedury bezpieczeństwa). Dokumenty te  znajdują się na  stronie internetowej  przedszkola  w zakładce ,,Dokumenty”.
Ograniczenie możliwości funkcjonowania placówki w tym trudnym dla nas wszystkich czasie wiąże się z wyznaczeniem kryteriów uczęszczania dzieci do Przedszkola, które zostały opisane w Postanowieniach ogólnych Procedury bezpieczeństwa.
Wszystkich rodziców pracujących, którzy nie są w stanie zapewnić dalszej opieki swoim dzieciom i są zainteresowani ich uczęszczaniem do Przedszkola, proszę o wypełnienie stosownej Deklaracji wraz ze wszystkimi zawartymi w niej oświadczeniami, a następnie, zgodnie z wytycznymi Procedury bezpieczeństwa, do dnia 20 maja 2020 r. przesłanie deklaracji na adres mailowy placówki: przedszkole@dziwnow.pl
O decyzji Dyrektora w sprawie kwalifikacji dziecka do przedszkola zostaniecie Państwo poinformowani do dnia 22 maja 2020 r.
W razie pytań i wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 662587365.

Z poważaniem
Renata Klimowicz – Dyrektor Przedszkola