Informacja dyrektora

Dyrektor Publicznego Przedszkola „Promyk Słońca” w Dziwnowie informuje, że z uwagi na brak możliwości spełnienia szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i na podstawie ustaleń Burmistrza Dziwnowa, do dnia 24 maja 2020 r. przedszkole nie będzie wznawiało swojej działalności.
W tym czasie nastąpi przygotowanie placówki do ponownego wznowienia działalności zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi i opracowanie wszystkich procedur związanych z bezpiecznym pobytem dzieci, personelu i rodziców na terenie przedszkola w czasie trwania epidemii, związanych m.in. z przyjmowaniem pod opiekę dzieci, zabezpieczenia w niezbędny sprzęt oraz środki odkażające.
Jednocześnie informuję, że nauczyciele kontynuują pracę dydaktyczną z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Dziękuję wszystkim rodzicom za wyrozumiałość, cierpliwość i dobrą współpracę z personelem przedszkola w realizacji procesu dydaktycznego w tych trudnych warunkach.

Z pozdrowieniami
Renata Klimowicz
dyrektor przedszkola