Bal karnawałowy w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca” – 28 stycznia 2020 r.

Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są bale karnawałowe. Bal karnawałowy w przedszkolu, wyczekiwany przez wiele tygodni, jest atrakcją dostarczającą dzieciom wielu przeżyć i radości. W Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca” zabawa karnawałowa pod hasłem „Zabawa w dyskotece” odbyła się 28 stycznia 2020 roku. Bal karnawałowy był okazją do eksponowania różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez prowadzącego, którym był przedstawiciel Agencji Muzycznej – Klepczyński Edward z Koszalina – didżej Edzio. W wydarzeniu uczestniczyły kolejno – grupa I „Smerfy” pod kierunkiem Izabeli Łyjak przy współpracy Oli Galackiej oraz grupa V – „Misie” z Magdaleną Sową przy współpracy Anity Chudy i Magdaleny Podolskiej. Następnie zabawę rozpoczęły dzieci z grupy II – „Duszki” pod kierunkiem Katarzyny Kołakowskiej przy współpracy Elżbiety Pankowskiej, grupa III – „Gumisie” z Agatą Lelo-Stogowską przy współpracy Jolanty Chudy oraz grupa IV – „Tygryski” pod kierunkiem Beaty Arczyńskiej przy współpracy Magdaleny Jankowskiej. Aktywny udział w zabawie brała również dyrektor Renata Klimowicz oraz rodzice. Bal karnawałowy wypełniony zabawami tanecznymi był przede wszystkim okazją do kultywowania zwyczaju zabaw karnawałowych, ukazania różnorodności strojów karnawałowych, śmiałego prezentowania się w strojach karnawałowych, przeżywania nastroju wyjątkowości i radości podczas zabawy, rozwijania inwencji twórczej podczas zabaw muzyczno-ruchowych, swobodnych improwizacji tanecznych oraz integracji dzieci, rodziców i pracowników przedszkola.

Opracowała: Katarzyna Kołakowska