Dzień Babci i Dziadka w ,, Misiach”

Dnia 24. stycznia 2020 r. w sali widowiskowej naszego przedszkola odbyła się pierwsza w życiu naszych milusińskich uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci przygotowały babciom i dziadkom zaproszenia na uroczystość, pod okiem pań przygotowały upominki oraz część artystyczną. Rodzice dzieci spisali się na medal przygotowując poczęstunek dla zaproszonych gości. Celami takiego spotkania było:
• wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną dziecka;
• kształtowanie uczucia przywiązania do swojej rodziny;
• nawiązanie bliższych kontaktów z Babcią i Dziadkiem poprzez radosne, wspólne przeżywanie święta;
• okazywanie szacunku Babci i Dziadkowi;
• wręczenie upominków przygotowanych przez dzieci;
• tworzenie w przedszkolu atmosfery radości, przyjaźni i zaufania;
• integrowanie się we wspólnej zabawie dzieci;
• zaprezentowanie umiejętności dzieci;
• kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.
Dzieci zaprezentowały się w piosenkach, instrumentacji, tańcach na miarę swoich możliwości oraz w wierszyku B. Szelągowskiej „Dziadkowie” z jednoczesnymi życzeniami i gorącymi słowami, które łapią za serce …Babciu i Dziadku KOCHAMY WAS!”
Dziadkowie byli również poproszeni o wspólny taniec oraz rozwiązanie zagadek, które nie były chyba zbyt łatwe 😉 .
Na zakończenie dzieci wręczyły Gościom upominki i już mogły utulić się w uściskach kochających je osób, które przychyliłyby im nieba jeśli byłoby to tylko możliwe . Dziękujemy, że jesteście Babciu i Dziadku!!!!

Opracowała: Magdalena. Sowa