Dzień Babci i Dziadka w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca” w Dziwnowie w grupach starszych

„… Bo wnuki to jakby,
odbicie z przeszłości…
Co skupia dla babci i dziadka
soczewkę miłości…”

Dzień Babci i Dziadka to święto obchodzone na całym świecie, w różnych terminach.W Bułgarii Dzień Babci obchodzony jest 20 stycznia. W Wielkiej Brytanii Święto Babci przypada na 11 lutego. Dzień Babci w Holandii to święto ruchome. W Niemczech Dzień Babci obchodzony jest we wrześniu. Włoskie Babcie mają swoje święto 2 października. Francuzi, Dzień Babci obchodzą w pierwszą niedzielę marca, Meksykanie w czerwcu, a Brazylijczycy 26 lipca. Amerykańskim odpowiednikiem naszych Dni – Babci i Dziadka jest „Narodowy Dzień Dziadków” obchodzony we wrześniu. W Japonii zamiast Dnia Babci
i Dziadka obchodzi się „Dzień Szacunku dla Wieku”, który przypada na trzeci poniedziałek września. W Polsce, Dzień Babci i Dzień Dziadka, przypada kolejno na 21 i 22 stycznia. Uroczystość z tej okazji, w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca” w Dziwnowie, odbyła się 20 stycznia 2020 roku. Przybyłych gości, w osobach babć i dziadków oraz rodziców, powitały: dyrektor przedszkola Renata Klimowicz oraz prowadzące uroczystość Beata Arczyńska i Katarzyna Kołakowska. Obok rodziców, to Dziadkowie zajmują najwięcej miejsca w sercach dzieci. Dzień Babci i Dziadka jest okazją do podkreślenia ich obecności w rodzinie. Poszczególne grupy przygotowały wspólną niespodziankę. Oprócz tradycyjnych upominków podarowały Dziadkom coś niezwykłego – dały radość, uśmiech i niezapomniane wrażenia ze wspólnej zabawy. Przed tą wyjątkową publicznością dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, wokalne oraz taneczne. Wyraziły w ten sposób swoje uczucie przywiązania, miłość, szacunek i wdzięczność za każdą chwilę zabawy i opieki. Wiersze i piosenki, głównie o tematyce związanej z osobami babć i dziadków, złożyły się na program artystyczny, który rozpoczęły „Tygryski” piosenką „Koncert na 102” oraz wierszem „Koncert życzeń”. Dzieci zaprezentowały się ponadto w układzie „Taniec dam i dżentelmenów”. Piosenkę „O Babciu” z układem tanecznym, piosenkę „Dziadziuś” oraz nstrumentację do utworu „Mamma Maria” zaprezentowały dzieci z grupy II – „Duszki”. Dzieci z grupy III – „Gumisie” wykonały inscenizację do wiersza „Dla Babuni i Dziadka”, piosenkę z instrumentacją „Babciu, Dziadku – kocham Was oraz taniec „Polka Dziadek”. Dodatkowym elementem każdego występu były tańce: polka, samba i walc zaprezentowane pod kierunkiem p. Sławomira Sowy, prowadzącego w przedszkolu zajęcia taneczne. Dopełnieniem był taniec „Latino Mix, który wykonały wszystkie przedszkolaki. Urozmaiceniem zmagań artystycznych była zabawa muzyczno-ruchowa „Babciu, droga babciu”. Słodki poczęstunek zorganizowany w poszczególnych salach był kolejną niespodzianką przygotowaną dla gości przez rodziców. Kultywowanie świąt o charakterze rodzinnym jest elementem obszaru edukacyjnego dotyczącego wychowania rodzinnego. Organizowanie uroczystości rodzinnych jest okazją do wskazania znaczenia rodziny w życiu społecznym i jej integrowania. Uroczystości rodzinne wpływają na kształtowanie uczucia przywiązania do najbliższych, kształtują nawyk sprawiania radości bliskim poprzez obdarowanie ich upominkami. Przygotowania do występu były okazją do budzenia świadomości na temat własnej roli w rodzinie odnoszącej się do umiejętności dostrzegania potrzeb innych członków rodziny oraz kształtowania umiejętności doceniania wkładu poszczególnych członków rodziny w jej życie – zarówno rodziców, dzieci jak i dziadków.

Opracowały: Beata Arczyńska i Katarzyna Kołakowska