,, Nasza akcja charytatywna”- akcja charytatywna w Publicznym Przedszkolu ,, Promyk Słońca” w Dziwnowie

  

   Charytatywność to zbiór organizacji i działań mających na celu niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują, w sposób bezinteresowny, dobroczynny i filantropijny. Celem tak organizowanych działań jest przede wszystkim kształtowanie aktywnej postawy społecznej i odczuwanie radości z faktu pomagania innym. Angażowanie dzieci w wieku przedszkolnym, w działalność na rzecz potrzebujących, pomaga przede wszystkim kształtować początki zachowań prospołecznych, będących następstwem rozwoju ukierunkowanego na „wychodzenie z rozwojowego egoizmu” (artykuł „Dobro czyń cały rok! w: „Wychowanie w Przedszkolu”, Grudzień 2016, s.3.), zjawiska będącego naturalną fazą rozwojową dziecka, która służy wyrobieniu instynktu samozachowawczego.      W ramach powyższych działań w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca”  w Dziwnowie zorganizowano zbiórkę na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt  w Świnoujściu, która trwała do 10 grudnia br. Zebrane dary do schroniska dostarczono 15 grudnia.  Celem akcji było kształtowanie empatycznego stosunku do zwierząt, zapoznanie
z potrzebami zwierząt przebywających w schronisku, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za los zwierząt, również tych porzuconych, uświadomienie istnienia wartości jaką jest pomaganie oraz ukazanie sensu włączania się w akcje i przedsięwzięcia o charakterze charytatywnym. Udział w zbiórce był również okazją do angażowania rodziców do współpracy  z przedszkolem w ramach podejmowania wspólnych inicjatyw. Oficjalne podziękowania dla Wszystkich Zaangażowanych w zbiórkę znajdują się na fanpagu facebokowym Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu.

Opracowała: Katarzyna Kołakowska