Dzień Drzewa- 10 października 2019

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się. Do działań edukacyjnych wspomagających ten rozwój zalicza się również te odnoszące się do kontaktów dziecka z przyrodą. Tworzenie warunków […], stymulujących rozwój wrażliwości
i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego […] jest jednym z zadań przedszkola. Jego realizacja związana jest
z podejmowaniem działań w ramach określonych obszarów rozwoju dziecka. Wyrobienie umiejętności dostrzegania emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej odnosi się do emocjonalnego obszaru rozwoju dziecka i jest jednocześnie elementem edukacji ekologicznej, której zamierzeniem jest ukształtowanie
u wychowanków świadomego stosunku do środowiska przyrodniczego, szacunku dla różnych form życia, właściwych postaw wobec przyrody i jej ochrony.
Każdy człowiek powinien posiadać zasób wiedzy, zainteresowań i ukształtowanych postaw w stopniu co najmniej odpowiadającym jego możliwościom działania na rzecz ochrony środowiska.
Okazją do promowania działań proekologicznych i dotyczących ochrony przyrody jest udział w akcjach „Sprzątanie Świata” i „Międzynarodowy Dzień Ziemi”.
Inicjatywą wspierającą kształtowanie postaw proekologicznych oraz uświadamiającą problemy ekologiczne naszej planety jest również obchodzony 10 października „Dzień Drzewa”. To międzynarodowa i spontaniczna akcja sadzenia drzew, a także promocji zieleni, mająca na celu zwiększenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie.
Chociaż święto nie jest tak popularne, jak inne akcje, w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca”, 10 października 2019 roku, dzieci z grupy III – „Gumisie” pod kierunkiem Agaty Lelo przy współpracy Oli Galackiej oraz dzieci z grupy IV – „Tygryski” pod kierunkiem Katarzyny Kołakowskiej przy współpracy Magdaleny Jankowskiej, udały się do parku między ulicą Słowackiego, a Mickiewicza w celu popularyzowania święta poprzez zawieszenie na drzewach – buku pospolitym i platanie klonolistnym – tabliczek informacyjnych. Wybór drzew związany był z projektem „Mali przyjaciele przyrody” zrealizowanym w październiku 2014 roku, podczas którego każda grupa przedszkolna brała udział w sadzeniu wybranego drzewa.
Bogactwo i różnorodność zjawisk przyrodniczych oraz akcji promujących działalność proekologiczną są niewyczerpanym źródłem informacji. Dla dziecka w wieku przedszkolnym stanowią obiekt zainteresowania, aktywizują umysł i zachęcają do działania. Kształtowanie świadomości ekologicznej należy rozpoczynać jak najwcześniej, ponieważ tylko wtedy edukacja przyrodnicza będzie efektywna i przyniesie rezultaty w postaci właściwego rozwoju i kształtowania prawidłowych zachowań wobec przyrody.

Opracowałą: Katarzyna Kołakowska