Akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2019” w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca” w Dziwnowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Sprzątanie Świata – Polska” to lokalna odsłona międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World zapoczątkowanego w 1989 roku przez Iana Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza.
W ruchu tym uczestniczy blisko 40 milionów wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie.
Do Polski „Sprzątanie Świata” sprowadziła w 1994 roku założycielka Fundacji Nasza Ziemia – Mira Stanisławska-Meysztowicz. Od tej pory kampania organizowana jest nieprzerwanie co roku, zawsze w trzecim tygodniu września, stając się jedną z najstarszych
i największych kampanii z zakresu edukacji ekologicznej w naszym kraju.
„Sprzątanie Świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.
Tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2019” odbyła się w dniach 20-22 września pod hasłem: „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy”.
Głównym przesłaniem tegorocznej 26 edycji było promowanie i „podejmowanie działań, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji dzięki temu nie będziemy zaśmiecać ani w takim stopniu jak dotąd zużywać i niszczyć środowiska”.
Dnia 20 i 23 września 2019 roku, do akcji „Sprzątanie świata – Polska 2019” dołączyło Publiczne Przedszkole „Promyk Słońca” w Dziwnowie.
Dzieci z grupy III – „Gumisie” i IV – „Tygryski” pod kierunkiem nauczycielek: Agaty Lelo, Bożeny Zajączkowskiej, Beaty Arczyńskiej i Katarzyny Kołakowskiej przy współpracy Jolanty Chudy i Magdaleny Jankowskiej w działania ekologiczne włączyły się 20 września podczas wycieczki do lasu w Leśnictwie Pobierowo. Poznawanie rzeczywistości przyrodniczej i związanej z nią pracą leśniczego było okazją do zwrócenia uwagi na niekorzystne działania człowieka wobec przyrody. Sprzątanie lasu było jednym z elementów wycieczki.
Do prac porządkowych na terenie przedszkola przystąpiły dzieci z grupy V – „Misie”
i I – „Smerfy” pod kierunkiem nauczycielek: Magdaleny Sowy i Anny Franczak przy współpracy Anity Chudy i Oli Galackiej.
Ponadto w poszczególnych grupach odbyły się zajęcia edukacyjne promujące działania proekologiczne wzbogacone prezentacją plakatu akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2019”, filmów edukacyjnych dostępnych w internecie oraz praktycznym pokazem i treningiem
w zakresie segregowania odpadów.
Dnia 23 września w prace porządkowe zaangażowały się dzieci z grupy II – „Duszki” pod kierunkiem Grażyny Redźko.
Coroczny udział w akcji wpływa na rozbudzenie świadomości ekologicznej przedszkolaków, co wpływa na chęć życia w czystym i estetycznym środowisku.

Opracowała: Katarzyna Kołakowska