Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w grupach starszych

„Świat zna, cały świat ich zna
nasi to rodacy.
Kto wie kiedyś nawet Ty
możesz bardzo sławnym być.”

Piosenką pod tytułem „Wielcy Polacy” dzieci z grupy II „Duszki”, III „Gumisie” i IV „Tygryski” powitały wszystkich zgromadzonych na uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2018/2019 pod nazwą „Lato z tańcami polskimi”. Uroczystość odbyła się w sali widowiskowej i została poprowadzona przez nauczycielki – Agatę Lelo i Bożenę Zajączkowską. Po powitaniu gości, głos zabrała dyrektor przedszkola Renata Klimowicz, która podziękowała wszystkim dzieciom, rodzicom, pracownikom i przyjaciołom przedszkola za całoroczną pracę. Rodzicom i bliskim naszych wychowanków wspierających działania edukacyjne realizowane w przedszkolu wręczono statuetki równoznaczne z nadaniem tytułu „Przyjaciela Przedszkola”. W tym roku szkolnym byli to: Małgorzata Kubacka, Katarzyna i Piotr Matuszewscy, Magdalena i Michał Niedworok, Marta Sakowska – Stanisławowska, Marta i Leszek Źródlewscy, Iwona Bzdyra, Renata i Grzegorz Markowscy. Natomiast szczególne podziękowania z upominkami w postaci aniołów otrzymali: Maja Słota, Damiana i Szymon Kijek, Karolina i Kacper Tomczak, Justyna i Damian Bednarczykowie, Joanna Chruszczyk, Paulina i Kamil Janikowie, Katarzyna Łasz, Barbara Pawłowska, Magdalena Piechocka, Aleksandra i Tomasz Socha, Justyna Teper, Monika Strzałkowska, Anna Chalcarz, Natalia Kluza, Monika i Tomasz Wieczorek, Radosław Trocha.
Podziękowania dla wszystkich dzieci i pracowników przedszkola dotyczące pracy wychowawczo – dydaktycznej na ręce pani dyrektor złożyli: burmistrz Dziwnowa – Grzegorz Jóźwiak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziwnowie – Monika Hołdyńska, dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Kultury w Dziwnowie – Jacek Klimecki, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziwnowie – Agata Tarasiuk, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dziwnowie – Alina Cygal – Sobhi, a także zastępca przewodniczącej Rady Rodziców – Anna Chalcarz.
Ważnym punktem uroczystości był akt ślubowania absolwentów przedszkola, którzy przyrzekali głosić dobre imię przedszkola, dobrze zachowywać się w szkole, jak najlepiej uczyć się, kochać naszą ojczyznę i służyć jej wiernie nauką i pracą. Część oficjalną uroczystości zakończyła niespodzianka dla dyrektor Renaty Klimowicz, którą był wyrecytowany przez dzieci wiersz „Pani Dyrektor nasza kochana”, kwiaty oraz pamiątkowa laurka.
Dopełnieniem uroczystości był program artystyczny, w którym dzieci zaprezentowały narodowe tańce polskie, zaśpiewały piosenkę ludową, piosenkę o Wielkich Polakach, a absolwenci przedszkola piosenkę o tematyce pożegnalnej.
Po fragmencie Inwokacji z „Pana Tadeusza” autorstwa wielkiego, polskiego pisarza – Adama Mickiewicza, na scenie zaprezentowały się dzieci z grupy „Gumisie”, które zatańczyły poloneza do muzyki skomponowanej przez Wojciecha Kilara. Następnie na scenie pojawiły się dzieci grupy „Duszki”, które zatańczyły Krakowiaka. Krakowiak to najstarszy polski taniec narodowy. Z dawnych dokumentów i zapisów wiadomo, że znany był na już dworze króla Władysława Jagiełły. Krakowiak wywodzi się z ziemi krakowskiej, ale zyskał ogromną popularność wśród szlachty w całej Polsce, stając się tańcem o charakterze wojennym, tańczonym często przez samych mężczyzn. Jest to bowiem taniec dynamiczny, skoczny, pełen przytupów i zakrzesań. „Kiedy wiatr zaszumi w głowie, cały świat nabiera treści, wtedy człowiek chętnie słucha morskich opowieści” – to fragment szanty, czyli żeglarskiej piosenki, która wykonywana była podczas pracy w celu synchronizacji czynności wykonywanych przez żeglarzy. Stosowana była przede wszystkim wtedy, gdy trzeba było jednocześnie użyć dużej siły wielu osób lub też pomagała w wykonywaniu długich i monotonnych, ale rytmicznych czynności. Po takiej zapowiedzi na scenie pojawiły się dzieci z grupy IV „Tygryski”, które wykonały szantę z układem tanecznym pod tytułem „Morze, moje morze”. Kolejnym punktem występu artystycznego dzieci było wspólne zaśpiewanie i zaprezentowanie układu tanecznego do piosenki ludowej pt. „Miała baba koguta”. Absolwenci kończący swoją przygodę związaną z przedszkolem, wykonali piosenkę z układem ruchowym pt. „Żegnamy dziś przedszkole”.
Następnie dzieci kończące edukację przedszkolną, z rąk burmistrza i dyrektor przedszkola otrzymały dyplomy, książki i kredki, które zapakowane były w dziecięce eko pudełka. Na zakończenie uroczystości wszystkie dzieci po raz ostatni w roku szkolnym 2018/2019 zaprezentowały się na przedszkolnej scenie w piosence pt. „Wielcy Polacy”, która była zwieńczeniem realizowanego projektu edukacyjnego „Cztery pory roku z Wielkimi Polakami”.
Oficjalnego zakończenia uroczystości dokonała dyrektor Renata Klimowicz życząc wszystkim radosnych, słonecznych i bezpiecznych wakacji.
Po uroczystości wszyscy zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia w holu sali widowiskowej albumów wykonanych przez dzieci z poszczególnych grup:
Grupa I „Smerfy” – MUZYCY I KOMPOZYTORZY
Grupa II „Duszki” – LUDZIE NAUKI
Grupa III „Gumisie” – AUTORYTETY
Grupa IV „Tygryski” – POLSCY WŁADCY I KRÓLOWIE
Grupa V „Misie” – PISARZE I POECI

Opracowały: Bożena Zajączkowska, Agata Lelo