Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w grupach młodszych

Spotkanie w sali widowiskowej odbyło się z udziałem rodziców i opiekunów, pracowników przedszkola oraz dzieci z grupy I – „Smerfów” i V – „Misiów”. Po przywitaniu gości, głos zabrała dyrektor Renata Klimowicz. Podczas wystąpienia podkreśliła znaczenie instytucji oświatowej, jaką jest przedszkole. Przedszkole jako ważny element środowiska wychowawczego, wymaga ścisłej współpracy ze środowiskiem naturalnym dziecka, jakim jest przede wszystkim rodzina. Zaangażowanie rodziców w znaczący sposób wpływa na ocenę pracy placówki i motywację do podejmowania nowych działań. Udział rodziców w działalności przedszkola podkreśla się często, ale szczególną okazją jest uroczystość zakończenia roku szkolnego. Dzień 19 czerwca w Publicznym Przedszkolu „Promyk Słońca” był okazją do przekazania podziękowań w formie dyplomów i upominków wielu rodzicom wspierających wszelkie działania związane z edukacją przedszkolną. Część artystyczną uroczystości rozpoczęły „Misie” pod kierunkiem Izabeli Łyjak przy współpracy Anity Chudy, Joanny Gronowskiej orazOli Galackiej. Umiejętności wokalne i taneczne dzieci zaprezentowały kolejno w piosenkach: pt. „Ufoludki” i ,, Piłka” oraz tańcu  pt. ,, Szewczyk”. Dzieci z grupy „Smerfy” pod kierunkiem Grażyny Redźko,  Anny Franczak oraz Elżbiety Pankowskiej wyeksponowały swoje umiejętności artystyczne w piosence z układem ruchowym pt. ,,Hej chusteczko” , tańcu ,, Czerwone jabłuszko” oraz inscenizacji ,, Wakacyjny pociąg”. Finałem uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018/2019 były życzenia wspaniałych, ciekawych i pełnych przygód wakacji oraz wręczenie niespodzianek dla dzieci ufundowanych przez Radę Rodziców.
Do zobaczenia po wakacjach!

Opracowała: Grażyna Redźko