Wycieczka do Gryfic

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się. Do działań wspomagających ten rozwój zalicza się również te odnoszące się do uczestnictwa dziecka w kulturze. Zadaniem przedszkola jest m.in. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności
człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, plastyki, muzyki, tańca, śpiewu i teatru. Tworzeniu sytuacji edukacyjnych sprzyja wykorzystywanie zróżnicowanych form pracy w działalności wychowawczo-dydaktycznej przedszkola. Jedną z form działań edukacyjnych są wycieczki, które pozwalają na kształtowanie właściwych postaw dziecka wobec przyrody, wobec wytworów działalności człowieka oraz sztuki. Umożliwiają tym samym bezpośrednie przeżywanie i obcowanie z wybranym obiektem.
Bezpośredniego kontaktu z kulturą, podczas pobytu w Gryfickim Domu Kultury doświadczyły dzieci z Publicznego Przedszkola „Promyk Słońca” w Dziwnowie. Dnia 10. czerwca 2019 r. zorganizowano wyjazd, którego uczestnikami były dzieci z grupy I – „Smerfy”,  dzieci z grupy II ,,Duszki” , dzieci z grupy III ,, Gumisie” i z grupy IV – „Tygryski” z nauczycielkami: Grażyną Redźko, Anną Franczak, Beatą Arczyńską,  Bożeną Zajączkowska,  Magdaleną Sową i Katarzyną Kołakowską przy współpracy Elżbiety Pankowskiej, Magdaleny Jankowskiej, Mirosławy Chudy oraz Magdaleny Podolskiej .
Celem wizyty w teatrze był udział w spektaklu ,, Afryka  dzika”.
Przedszkolaki miały okazję obejrzeć historię  Kazika i jego przygody w Afryce. Klasyczny tekst tego roztańczonego i rozśpiewanego widowiska wzbogacono o  wiele  piosenek.  Uczestniczenie w przedstawieniach to jeden z aspektów budujących wrażliwość dziecka umożliwiający rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez formy teatralne i wpływający dodatkowo na kształtowanie właściwych zachowań podczas przebywania
w miejscach użyteczności publicznej.

Opracowała : Grażyna Redźko